Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ

Назва:
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,81 KB
Завантажень:
30
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЗИМЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
УДК 94 (477): 329 (093) ” 1990 / 1999 ”
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ
(90-ТІ РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,
академік НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КОЦУР АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ,
завідувач кафедри української історії та етнополітики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
ТАРАНЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ,
завідувач кафедри історії України
Київського міського педагогічнного університету
імені Бориса Грінченка
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист дисертації відбудеться 22.12.2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 21.11.2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент БОЖКО О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Загальний обсяг дисертації 176 сторінок. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел та літератури ( 22 сторінки, 277 найменування).
Вступ. Актуальність дослідження. Відродження та розбудова української державності, формування її політичної системи, необхідність проведення конституційної реформи зумовлюють збільшення ролі політичних партій та громадських організацій. Саме їх зусиллями повинно розвиватися в нашій державі громадянське суспільство, притаманне розвинутим демократіям. Вищезгадані процеси потребують об’єктивного, всебічного вивчення вітчизняними науковцями. Зважаючи на це значення частина українських вчених, насамперед гуманітарного профілю зосередилась на аналізі виникнення та розвитку багатопартійності в Україні, становлення та трансформації її політичної системи, діяльності профспілкових, жіночих, молодіжних організацій. Ці проблеми стали темами досліджень провідних українських вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.
Актуальність дослідження та його наукове значення зумовлюється необхідністю підбиття підсумків, осмислення тих аспектів сучасної історії України, які пов’язані з досвідом та уроками державного будівництва 1990 – 1999 рр.
Історіографія суспільно-політичних рухів в Україні 90-х роках ХХ століття є складовим компонентом історіографії новітньої історії України, без неї не можливо простежити тенденції розвитку української історичної думки, встановити закономірності приросту і збагачення історичних знань, примноження методів історичного пізнання.
Сучасна українська історична наука має своїм завданням ретельно проаналізувати науковий доробок вітчизняних вчених, які займаються згаданими питаннями, визначити головні напрямки та етапи досліджень українського суспільно-політичного руху, розкрити основні методи та підходи науковців до вивчення цих проблем, показати вплив суб’єктивного чинника на розробку цієї досить заполітизованої теми.
Необхідність історіографічної розробки даної теми посилюється також і відсутністю спеціального її дослідження.
Об’єктом дослідження є сукупність основних груп історіографічних джерел, основні напрямки, концепції, підходи, дослідницькі методи вітчизняної історіографії політичних партій та громадських організацій в 90-х роках ХХ століття.
Предметом дисертаційного дослідження є основні напрями, тенденції та закономірності розвитку знань і формування діяльності суспільно-політичних рухів в Україні в 90-х роках ХХ століття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок