Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 – 1915 рр.)

Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 – 1915 рр.)

Назва:
Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 – 1915 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,69 KB
Завантажень:
266
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Костюк Володимир Володимирович
УДК: 94 (477.86)
Громадсько-політична та наукова діяльність
Михайла Павлика
(1874 – 1915 рр.)
Спеціальність 07. 00. 01 – історія України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Івано-Франківськ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Марчук Василь Васильович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, завідувач
кафедри політології.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Реєнт Олександр Петрович,
Інститут історії України НАН України,
заступник директора;
 
кандидат історичних наук, доцент
Жерноклеєв Олег Станіславович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, завідувач
кафедри всесвітньої історії.
Захист відбудеться 5 травня 2008 р. об 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.05 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.
Автореферат розісланий “2” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент І.Я. Райківський


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Пошук об’єднуючої національної ідеї в період розвитку новітньої української державності змушує звертатися до вивчення й узагальнення творчої спадщини представників національного відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У зв’язку з цим набуває особливої актуальності дослідження діяльності Михайла Івановича Павлика (1853–1915) – відомого громадсько-політичного діяча, письменника, публіциста, журналіста, ученого. З його постаттю пов’язується активізація радикального руху, заснування Русько-української радикальної партії (РУРП).
Сучасні політологи, філософи, соціологи вказують на оригінальність політичних і соціальних ідей та поглядів М.Павлика, правознавці відносять його до представників вітчизняного лібералізму, які першими порушили проблеми народовладдя, правової держави й громадянського суспільства. Михайла Павлика називають фундатором сучасної демократичної журналістики, відзначають його вагомий внесок у розробку теорії вітчизняної культури, вивчення та опубліку-вання творчого доробку М.Драгоманова. Одним із перших М.Павлик аналізував проблеми української соборності, еміграції, радикального, жіночого, коопера-тивного рухів.
В історичній науці досліджено лише окремі сторони діяльності М.Павлика на громадсько-політичній та науковій ниві. Вивчення цієї проблеми харак-теризується епізодичністю і фрагментарністю. Студіювання теми дозволить краще зрозуміти складні політичні процеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційний проект виконувався в рамках наукової проблематики Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника “Етнополітичні трансформації в Україні (західноукраїнські землі в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття)” (№ 0106u002247).
Метою дисертаційного дослідження є комплексне вивчення місця й ролі М.Павлика в історії українського суспільно-політичного руху, наукової думки, з’ясування значення діяльності громадського діяча і вченого в національному відродженні в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст., а також актуальності його творчої спадщини для сьогодення.
Для досягнення мети автор ставить перед собою такі завдання:–
проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу дослідження; –
розглянути різні аспекти громадсько-політичної діяльності М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 – 1915 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок