Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Назва:
ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,90 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Родінова Наталія Леонідівна
УДК 39(477)”18/19”
ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
07.00.05 – Етнологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі етнології та краєзнавства
історичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Борисенко Валентина Кирилівна,
професор кафедри етнології і краєзнавства
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Верба Ігор Володимирович,
професор кафедри історії Росії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук
Батирєва Ірина Миколаївна,
асистент кафедри етнології Інституту історії,
етнології і права Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
Захист відбудеться „ 12 ” листопада 2007 р.
о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д .001.01 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. ).
З дисертацією можна ознайомитись у
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий „ 11 ” жовтня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук Казакевич Г.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, а також списку використаних джерел та літератури. Повний обсяг дисертації становить 231 сторінку, з них основного тексту 179 сторінок, список використаних джерел і літератури містить 713 позицій.
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю глибокого і всебічного вивчення діяльності, багатогранного творчого доробку діячів української науки і культури, які своєю самовідданою працею сприяли збереженню самобутності українського народу.
До блискучої плеяди подвижників української науки і культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. належить видатний український науковець Борис Дмитрович Грінченко (1863-1910), діяльність і творчість якого стали невід’ємною складовою частиною української етнології та історії. Отже, важливість дослідження зумовлена насамперед науковим значенням Б. Грінченка у розвитку етнографічної науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., необхідністю всебічного аналізу його творчого доробку, а також введенням до обігу масиву нових архівних джерел, які висвітлюють життєвий і творчий шлях, наукові контакти.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в межах державної бюджетної науково-дослідної теми „Історія української державності нової та новітньої доби” (державний реєстраційний номер 06БФ046-01).
Об’єктом дисертаційного дослідження є особистість Б. Грінченка – відомого етнографа, бібліографа, мовознавця, громадського діяча другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Предметом дослідження є діяльність Б. Грінченка в справі накопичення, систематизації та публікації етнографічних матеріалів.
Хронологічні межі обумовлюються специфікою дослідження персоналії й охоплюють роки життя та діяльності Бориса Грінченка. Особлива увага приділена періоду, починаючи з середини 1880-х років і до 1910 р., на який припадає найбільш плідна праця.
Метою дисертації є розкриття внеску Б. Грінченка у розвиток етнографічних студій другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Реалізація зазначеної мети досягається шляхом розв’язання ряду конкретних, взаємозумовлених дослідницьких завдань, основними з яких є:–
з’ясувати стан наукової розробки теми та визначити ступінь її джерельного забезпечення;–
виокремити основні етапи біографії Б.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок