Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ф Е М І Н І С Т С Ь К А Е П І СТ Е М О Л О Г І Я Я К П О С Т Н Е К Л А С И Ч Н И Й Ф Е Н О М Е Н

Ф Е М І Н І С Т С Ь К А Е П І СТ Е М О Л О Г І Я Я К П О С Т Н Е К Л А С И Ч Н И Й Ф Е Н О М Е Н

Назва:
Ф Е М І Н І С Т С Ь К А Е П І СТ Е М О Л О Г І Я Я К П О С Т Н Е К Л А С И Ч Н И Й Ф Е Н О М Е Н
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,37 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Тараса Шевченка
ГАЙДЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 165.7.723
Ф Е М І Н І С Т С Ь К А Е П І СТ Е М О Л О Г І Я
Я К П О С Т Н Е К Л А С И Ч Н И Й Ф Е Н О М Е Н
09.00.02 – діалектика та методологія пізнання
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
КИЇВ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному
педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С.Макаренка, завідуючий кафедрою
економіки, політології та права
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,
Загороднюк Валерій Петрович,
Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України,
відділ філософської антропології,
провідний науковий співробітник
кандидат філософських наук, доцент,
Лебединська Ірина Вадимівна,
Інститут соціальної та політичної психології АПН України,
лабораторія соціальної психології особистості,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Південно-український державний педагогічний університет
Міністерство освіти і науки України, м.Одеса
Захист відбудеться “26” лютого 2001р. о 14.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.17 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(03017, Київ, вул.Володимирська, 64, ауд.328).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Київ, вул.Володимирська, 62).
Автореферат розісланий “25” січня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Скрипка П.І.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтерес до вивчення феміністської епістемології зумовлений різноманітними об'єктивними чинниками. Передусім він викликаний зміною глобального цивілізаційного імперативу. Відношення людина-світ більше не можуть описуватися в термінах панування і підпорядкування. Сучасна соціокультурна дійсність як гетерогенна, мінлива, різноманітна, плюральна викликає до життя нові, нетрадиційні, альтернативні, часом провокаційні підходи, що дозволяють відійти від однозначного визначення реальності і людини, відмовитися від понять лінійності і редукціонізму на користь гармонії, цілісності, багатоманітності.
Поряд з тим, необхідно враховувати значне зростання впливу науки на розвиток, формування і трансформацію багатьох сфер людської життєдіяльності у сучасному світі. Виникнення потужної індустрії знань, створення нових технологій, перетворення життєвого простору людини (наприклад, природне, культурне, інтелектуальне), що постійно зростає, - усе це так або інакше має своєю метою розвиток і зростання наукового знання. Проте останнім часом наука розвивається вже не тільки в академічних рамках, але й активно взаємодіє з іншими практиками і технологіями, що мають безпосереднє відношення до людського життя. Ці “контакти” свідчать, що наука не завжди позитивно впливає на життя людини і людське існування. Наукове знання, що піднесло себе до висот раціональності, об'єктивізму та абстракції намагалося поширити свої стандарти і норми на різні сфери буття людини. Проте, зіткнувшись безпосередньо зі світом людини, що визначається соціальними, екологічними, культурними, моральними та іншими характеристиками, наукове знання змушене було визнати обмеженість своїх можливостей. Таким чином, існування відчуженого, абстрактного, “безсуб'єктного” знання стає неможливим за теперішніх умов.
Класична “воля до знання” - прагнення осягнути різноманіття дійсності за допомоги метафізичних категорій та бінарних опозицій перетворилася у “волю до системи” – легітимацію певного “центру” істини, що дуже влучно позначено терміном Ж.Дерріда “фаллогоцентризм” (єдність “логосу”, “фаллосу” та “кратосу”). Але із руйнуванням імперативу панування/підкорення та кризою фаллогоцентричного дискурсу знання вивільняється з під їх влади. Розпочинається пошук інтелектуального простору для розміщення “нефілософських” дискурсивних практик.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Ф Е М І Н І С Т С Ь К А Е П І СТ Е М О Л О Г І Я Я К П О С Т Н Е К Л А С И Ч Н И Й Ф Е Н О М Е Н

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок