Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТI ТА БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ МАГНЕТИТУ I МАГНIТОКЕРОВАНОЇ РIДИНИ

СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТI ТА БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ МАГНЕТИТУ I МАГНIТОКЕРОВАНОЇ РIДИНИ

Назва:
СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТI ТА БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ МАГНЕТИТУ I МАГНIТОКЕРОВАНОЇ РIДИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,64 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Ведерникова Iрина Олексiївна
УДК 537.621.31/.39:615.012.1:615.847.8
СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТI ТА БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ
МАГНЕТИТУ I МАГНIТОКЕРОВАНОЇ РIДИНИ
15.00.02. Фармацевтична хiмiя та фармакогнозiя
А в т о р е ф е р а т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харкiв – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Нацiонального
фармацевтичного унiверситету Мiнiстерства охорони здоров’я України.
Науковий керiвник: |
доктор фармацевтичних наук, доцент
Левiтiн Євген Якович
Нацiональний фармацевтичний унiверситет,
завідувач кафедри неорганічної хімії
Офицiйнi опоненти: |
доктор фармацевтичних наук, профессор
Безуглий Петро Овксентiйович
Нацiональний фармацевтичний унiверситет,
завідувач кафедри фармацевтичної хімії
доктор фармацевтичних наук, профессор
Буряк Валерiй Прокопович
Запорiзський державний медичний унiверситет
завідувач кафедри неорганічної хімії, судової та медичної токсикології
Провiдна установа: |
Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра
фармацевтичної хімії та фармакогнозії.
.
Захист вiдбудеться “_27” січня_2006_ р. о1000 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.605.01 при Нацiональному фармацевтичному унiверситетi за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 53.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Нацiонального фармацевтичного унiверситету (61168, м. Харкiв, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розiсланий “24” грудня__2005_ р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради МАЛОШТАН Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Новим перспективним науковим напрямком розвитку сучасної фармації є створення магнітних лiкарських засобів, роль магнітного наповнювача в яких виконують неорганічні речовини. В останнi роки значною мiрою зросла зацiкавленiсть у використаннi магнiтного поля в експериментальнiй та клiнiчнiй медицинi. Це пояснюється успiшним впровадженням великої кiлькостi методiв лiкування за допомогою дiї магнiтного поля, наявнiстю переконливих фактiв його бiологiчної дiї.
Введення дрiбнодисперсного магнiтного наповнювача до складу лiкарського засобу може розглядатися як вдалий приклад удосконалення немагнiтних фармацевтичних об’єктiв за допомогою накопичених знань та досвiду. При введеннi джерела, здатного реагувати на зовнішнє магнітне поле можна отримати “слухняний” магнiтокерований засiб. З урахуванням успiшної бiологiчної дiї самого магнiтного поля, та його здатностi потенцiювати дiю лiкарських речовин, магнiтний лiкарський засiб повинен мати прогнозовано бiльшу фармакологiчну активнiсть у порiвняннi з немагнiтними аналоговими засобами.
З урахуванням усiх вимог, що до допомiжної речовини, нами був обраний магнетит як магнiтний наповнювач магнiтних лiкарських форм. Але вiдсутнiсть нормативно-технiчної документацiї, затверджених методiв стандартизацiї магнетиту суттєво перешкоджає широкому застосуванню часток дрiбнодисперсного магнетиту у фармацевтичнiй практицi.
Синтез магнетиту, всебiчнi фiзико-хiмiчнi його дослiдження з метою розробки проекту технiчних умов та стабiльної магнiтної рiдини на гiдрофiльнiй основi для фармацевтичних цiлей – має велике теоретичне і практичне значення.
Актуальним є розробка проекту технiчних умов на дрiбнодисперсний синтетичний магнетит для фармацевтичних цiлей. Це дозволяє потенцiювати використання магнетиту в фармацевтичних засобах з принципово новими властивостями – магнiтнiсть та магнiтокерованiсть, розширити межі галузей використання цiх засобів, а також вплинути на методику їх застосування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконана за планом науково-дослiдних робiт Нацiональної фармацевтичного унiверситету з проблем МОЗ України “Хiмiчний синтез, видiлення та аналiз нових фармакологiчно активних речовин, встановлення зв’язку “структура-дiя”, створення нових лiкарських препаратiв”(номер державної реєстрацiї 0198U007011).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТI ТА БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ МАГНЕТИТУ I МАГНIТОКЕРОВАНОЇ РIДИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок