Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВИХ ІНТЕНЦІЙ У РОСІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ “ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ”)

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВИХ ІНТЕНЦІЙ У РОСІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ “ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ”)

Назва:
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВИХ ІНТЕНЦІЙ У РОСІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ “ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,67 KB
Завантажень:
389
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
КУШНІР НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 811.161.1:159.942
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВИХ ІНТЕНЦІЙ У РОСІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ “ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ”)
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі російської мови
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Снитко Олена Степанівна,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
заступник директора,
кафедра російської мови, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти  – доктор філологічних наук, професор
Озерова Ніна Григорівна,
Інститут мовознавства імені О.О. Потебні,
завідувач відділу російської мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Кендюшенко Алла Георгіївна,
Київський національний лінгвістичний університет,
декан факультету слов’янських мов.
Провідна установа  – Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
кафедра російської мови.
Захист відбудеться “24” червня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 63).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12).
Автореферат розіслано “24” травня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.П. Гнатюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Формування нової лінгвістичної парадигми у другій половині ХХ ст. спричинило появу ряду дисциплін, у центрі уваги яких _ дослідженння мовної діяльністі. Серед цих дисциплін можна виділити і прагмалінгвістику, що вивчає мову як “знаряддя соціальної дії і взаємодії” (за визначенням І.П. Сусова) у конкретних ситуаціях спілкування. Такий підхід дозволяє глибоко розкрити особливості вербальної комунікації з урахуванням різних чинників процесу спілкування.
Сучасне мовознавство поєднує в собі різноманітні підходи і напрями, зокрема: теорію мовленнєвих актів (Дж. Остін, Дж. Р. Серль, Р. Столнейкер, П. Грайс), власне прагмалінгвістику (Н.Д. Арутюнова, О.В. Падучева, Л.Є. Найдич, І.П. Сусов, Г.Г. Почепцов, Ф.С. Бацевич), лінгвокраїнознавство (Є.М. Верещагін, В.Т. Костомаров), психологію мови (Л.С. Виготський, О.О. Леонтьєв), теорію етикету (Н.І. Формановська), вивчення особливостей розмовного мовлення та художнього діалогу (О.А. Земська, О.Б. Сиротініна), дослідження невербальних засобів комунікації (А.О. Акішина, С.А. Григор’єва, І.Н. Горєлов, В.О. Лабунська, Г.Є. Крейдлін). Дані суміжних із лінгвістикою наук допомогають осягнути коло проблем, пов’язаних із використанням мови в найрізноманітніших ситуаціях людського спілкування з урахуванням усіх його складових – від глибинно-психологічних до контекстних і ситуативних, у яких це спілкування відбувається. Основну увагу в реферованому дисертаційному дослідженні приділено вивченню феномена мовленнєвих тактик (МТ) у комунікативній ситуації (КС) “освідчення в коханні” в російському діалогічному мовленні.
Актуальність обраної теми зумовлена орієнтацією сучасної лінгвістики на аналіз загальних законів і специфіки перебігу процесу комунікації залежно від різних умов спілкування, структури мовних кодів, взаємодії вербальних і невербальних засобів передачі інформації, що дозволяє дослідити функціонування мови на тлі діючих у мовленнєвому спілкуванні соціальних, етнічних і психологічних факторів.
Метою дослідження є комплексний опис прагмалінгвістичних особливостей КС “освідчення в коханні” в російському діалогічному мовленні на основі дослідження типології мовленнєвих тактик учасників спілкування з урахуванням різних факторів процесу комунікації – соціальних ролей комунікантів, лексико-синтаксичних засобів і невербальних компонентів комунікації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВИХ ІНТЕНЦІЙ У РОСІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ “ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок