Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,77 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Жуков Владлен Валерійович
УДК 658.152
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків, 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський державний економічний університет,
зав. кафедрою бізнесу та підприємництва
Офіційні опоненти:доктор економічних наук,професор
Ткаченко Володимир Андрійович,
Дніпропетровський університет економіки та права,
проректор з наукової роботи
кандидат економічних наук, доцент
Ястремська Олена Миколаївна,
Харківський державний економічний університет,
кафедра інформаційних систем
Провідна установа – Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”,
Міністерство освіти і науки України (м. Харків)
Захист відбудеться “27” грудня 2002 р. о 13-00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному
університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного
університету за адресою : 61001, м. Харків, пр. Леніна , 9-а.
Автореферат розісланий “27” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Інтеграція України у світове суспільство потребує, щоб розвиток її економіки відбувався за загальноприйнятими принципами і законами економічної науки. Забезпечення високих темпів розвитку економіки, зростання обсягів виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, визначаються рівнем інвестиційної активності підприємства. В умовах перехідної економіки, коли процес подолання внутрішніх кризових явищ на підприємстві ускладнюється нестабільністю макроекономічного середовища, ця проблема набуває особливого значення.
Широке коло питань, пов’язаних з пошуком пріоритетних напрямків підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств, містять роботи зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Бланка І.А., Внукової Н.М., Гриньової В.М., Кейнса Дж., Лепейко Т.І., Маршала А., Мелкумова Я.С, Ноткіна А.І., Новожилова В.В., Орлова П.А., Пересади А.А., Пономаренка В.С., Пушкаря О.І., Хансена А., Шарпа У., Шульца У., Шумпетера Й., Ястремської О.М. та ін.
Актуальність теми. Узагальнення фундаментальних робіт зарубіжних та вітчизняних учених за даною проблематикою дозволили зробити висновок про те, що питання методичних та концептуальних підходів до вирішення задачі організації управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства ще не знайшли достатнього розв’язання як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах.
Практика свідчить, що зміна власника не створює достатніх умов для ефективної роботи промислових підприємств по залученню інвестицій. Цим зумовлюється актуальність теми досліджень, їх теоретична та практична значущість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний в дисертації напрямок досліджень відповідає тематичній спрямованості наукових розроботок, що проводяться Харківським державним економічним університетом згідно з державною науково -технічною програмою ( Тема 8/2001 “Удосконалення методів управління підприємством”, номер державної реєстрації 0101U003933 ).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі поставлено та вирішено такі задачі:
визначення змісту і сутності категорій “інвестиції”, “інвестиційне середовище”;
обгрунтування чинників, що впливають на стратегію управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства;
аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності промислових підприємств в умовах ринкової трансформації;
аналіз динаміки економічних показників промислових підприємств
м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок