Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (на матеріалах Львівської області)

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (на матеріалах Львівської області)

Назва:
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (на матеріалах Львівської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,62 KB
Завантажень:
294
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОВЧИННІКОВА Тетяна Володимирівна
УДК: 658:631.157
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
(на матеріалах Львівської області)
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Галанець Василь Григорович,
професор кафедри менеджменту організацій
Львівського національного аграрного університету,
заслужений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Андрушків Богдан Миколайович,
завідувач кафедри менеджменту підприємницької
діяльності Тернопільського державного технічного
університету імені Івана Пулюя, заслужений діяч
науки і техніки України;
 
кандидат економічних наук, доцент
Безтелесна Людмила Іванівна,
доцент кафедри трудових ресурсів та
підприємництва Національного університету
водного господарства і природокористування.
Захист відбудеться 16 липня 2008 р. о 1430 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Воло-ди-мира Великого, 1, головний корпус, ауд. 309.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національ-но-го аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
Автореферат розісланий 13 червня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. А. Біттер


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні перетворення в українському суспільстві супроводжуються нестабільністю та невисокими тем-пами економічного зростання. Відчувається брак дієвих та довготривалих меха-нізмів організаційного впливу на економічні процеси. Застосування органі-заційних методів в аграрному виробництві не дає бажаних результатів. Серед економічних важелів найдієвішим є заробітна плата, однак вона є найнижчою порівняно з тою, що є в інших галузях народного господарства. Вимогою часу є пошук і запровадження інноваційних управлінських методів підвищення ефек-тивності виробництва. Актуальність дослідження зумовлюється ще й тим, що проблема застосування соціально-психологічних методів управління вироб-ни-чими колективами є відносно новою для агропромислового комплексу.
У вітчизняній та зарубіжній літературі з менеджменту, психології управ-ління обґрунтовано та багатоаспектно розглянуто методи управління колек-ти-вами та організаціями. Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних та прикладних аспектів проблеми використання соціально-психологічних ме-тодів управління в підприємствах зробили такі українські вчені: Б.М. Анд-рушків, Л.І. Безтелесна О.М. Бородіна, В.Г. Галанець, В.М. Гриньова, Т.Г. Ду-дар, Й.С. Завадський, А.М. Колот, І.І. Кравчук, О.Л. Попова, Л.П. Червінська та інші. Загальні теоретичні проблеми управління та методологію використання соціально-психологічних методів розробили відомі зарубіжні науковці: К.Г. Блан-шар, П.Ф. Друкер, А. Маслоу, П. Херсі та інші.
В опублікованих працях вітчизняні вчені досягли значних результатів у розробці методологічних підходів до формування психологічного мікроклімату та соціальних відносин на великих промислових підприємствах, у сфері обслу-говування. Певного прогресу досягнено у дослідженні мотиваційних механізмів високопродуктивної праці в аграрному виробництві. Увага, проте, акцентується переважно на матеріальних мотивах, у той же час психологічні методи згаду-ються як допоміжні. Водночас недостатньо досліджено зміну управлінських відносин на селі, управління процесом трансформації сільгосппідприємств та виходом їх у лідери в галузі. Потребує наукового обґрунтування роль керівника сільськогосподарського підприємства у раціональному доборі працівників, згур-туванні їх у цілісний колектив, зацікавленні методами мотиваційного управ-ління всіх працівників у кінцевому результаті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (на матеріалах Львівської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок