Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ЦІННІСНА ДИНАМІКА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

ЦІННІСНА ДИНАМІКА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ / сторінка 5

Назва:
ЦІННІСНА ДИНАМІКА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,79 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київ, 2003 р.); “Сучасний соціокультурний простір 2004” (м. Київ, “Новий Акрополь”, 2004 р.); “Теорія і практика матеріально-художньої культури” (м. Харків, 2005 р.); “Філософія етнокультури та морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення” (м. Чернігів, 2006 р.). Матеріали дослідження були впроваджені у викладання філософських курсів у Чернігівському державному інституті економіки і управління.
Публікації. Основні положення дисертації відображені у 8 одноосібних публікаціях, з них 5 - у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура дисертації визначається метою та її основними завданнями. Вона складається із вступу, трьох основних розділів, 8 підрозділів, висновків і списку використаних джерел (274 позиції, з них - 11 іноземними мовами). Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 194 сторінки. Основний текст дисертації викладено на 174 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У Вступі визначено актуальність і доцільність дослідження, ступінь наукового опрацювання поставленої проблеми, об`єкт, предмет, мету та завдання дисертаційної роботи. Розкривається наукова новизна, основні положення, теоретична та практична значущість отриманих результатів дослідження.
Перший розділ - “Історико-культурні та методологічні засади естетичного дослідження еволюції масової культури” присвячений аналізу соціокультурних джерел та концепцій розвитку масової культури в класичній, некласичній та постнекласичній естетиці. Охарактеризовано основні методологічні й теоретичні підходи до вивчення масової культури, які формувалися протягом ХХ - початку ХХІ століть у вітчизняній та зарубіжній літературі, визначено методи філософсько-естетичного аналізу проблеми. Крім констатації доробку, який внесли у вивчення масової культури вітчизняні та зарубіжні вчені, зазначено певні недоліки, що були притаманні дослідженням попереднього періоду (зокрема, суто класовий або анти-ціннісний підходи, відсутність етнокультурних характеристик).
Підрозділ 1.1 - “Становлення і сутність масової культури в контексті ідей традиціоналізму” - розкриває методологічні позиції та аксіологічні настанови зарубіжних і вітчизняних дослідників масової культури традиціоналістського напрямку. Філософсько-естетичні підвалини масової культури кінця ХІХ - початку ХХ сторіч складають: натуралізм (концепція антиестетизму в мистецтві); психоаналіз (вчення про природжені позасвідомі структури-інстинкти та метод “вільних асоціацій”); прагматизм (з опорою на гедонізм, де насолода є вищою цінністю існування); біхевіоризм (розуміє людину як певну машину реакцій на стимули, в тому числі – естетичні). Отримавши теоретичну базу, масова культура заявила про себе як альтернативне явище щодо аристократичної “високої” культури. Світоглядні джерела традиціоналістських концепцій масового суспільства та масової культури знаходяться в умонастрої тих соціальних страт, що у результаті переходу до масового виробництва речей, ідей та образів втратили свої станові привілеї, а тому ідеалізували традиційний спосіб життя. Споживачем масової культури є “маленька, посередня” людина (Ф.Ніцше), що не має “якостей особистості” (К.Ясперс). Ця пересічна людина доби індустріалізації не розділяє, а іноді виступає проти цінностей класичного мистецтва та культури. Тому масова культура, носієм якої виступає така людина, є по своїй суті анти-ціннісною й анти-естетичною з точки зору класичної аксіології та естетики.
Аналізується також проблема часу виникнення масової культури, як її розглядали представники традиціоналізму. Розвивається думка тієї частини дослідників, які зародження масової культури в автентичному сенсі відносять до другої половини XIX сторіччя, коли з`явилася нова демографічна формація – урбанізована маса, а також активно почали розвиватися засоби масової інформації, які формували новий ціннісно-смисловий універсум, що мав споживацько-гедоністичний характер.
Відтак, у контексті ідей традиціоналізму масова культура трактується здебільшого як ціннісно-негативне явище, соціокультурні джерела якого з`являються у кінці ХІХ сторіччя і пов’язані з її ціннісним носієм – пересічною, “масовою” людиною, якій не притаманний високорозвинений естетичний смак.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЦІННІСНА ДИНАМІКА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок