Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.)

Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.)

Назва:
Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,64 KB
Завантажень:
6
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Тимчук Людмила Іванівна
УДК 374.7(477.85)”1869/1940”
Організаційно-педагогічні засади
української освіти дорослих на Буковині
(1869-1940 рр.)
Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Івано-Франківськ – 2005


Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
на кафедрі загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, професор Пенішкевич Одарка Іванівна,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор Курляк Ірина Євгенівна,
Національний університет „Львівська політехніка”,
завідувач кафедри соціології та соціальної роботи
кандидат педагогічних наук, доцент Білавич Галина Василівна,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
доцент кафедри історії педагогіки
Провідна
установа: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України, м.Вінниця
Захист відбудеться „27” травня 2005 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м.Івано-Франківськ, вул.Т.Шевченка, 57, конференц-зала
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м.Івано-Франківськ, вул.Т.Шевченка, 57)
Автореферат розісланий „25” квітня 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Кирста Н.Р.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасна епоха характеризується значними змінами в усіх сферах життя. Стрімке зростання ролі освіти в житті кожної людини й людства загалом, ускладнення боротьби філософських і релігійних ідей, загострення соціокультурних проблем ініціюють посилення ролі особистісних устремлінь, а відтак, потужний розвиток нових наукових напрямів, що передбачає оперативну й ефективну адаптацію кожного до умов існування шляхом прискореного оволодіння новою соціально значущою інформацією.
Навчання упродовж життя як єдино можливий спосіб забезпечення активної діяльності людини є імперативом сьогодення, необхідною передумовою ефективної участі кожного в усіх галузях особистісного й суспільного буття.
У Державній національній програмі „Освіта” (Україна ХХІ століття) означено курс на розробку моделі неперервного навчання задля піднесення культурно-освітнього потенціалу особистості до рівня нових суспільних потреб шляхом постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, її цілісності й наступності з перетворенням освіти в пожиттєвий процес. Відповідно особливої актуальності набуває освіта дорослих як процес їх професійно-особистісного зростання, що здійснюється у варіативних формах неперервної освіти.
Задля оцінки сучасного стану освіти дорослих і виявлення тенденцій її розвитку в Україні вартісним є ретроспективний аналіз етапу зародження та еволюції такого складного поліфункціонального феномену. Наявні педагогічні традиції і досвід минулого можуть стати важливим джерелом для розвитку сучасної андрагогіки - теорії та практики освіти дорослих. Їх критичний аналіз уможливить уникнення помилок і прорахунків, а, відтак, і максимальне використання кращих надбань та їх інтегрування в сучасну цілісну систему неперервної освіти відповідно до основних вимог Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті (забезпечення здобуття якісної освіти впродовж життя для всіх громадян; утвердження її національного характеру та ін).
У контексті сучасних освітніх пріоритетів помітно активізувалися історико-педагогічні дослідження ученими (Л.Березівська, Л.Вовк, І.Воробець, С.Дмитренко, Н.Коляда, Н.Побірченко, Є.Поточни, Б.Ступарик та ін.) проблем освіти дорослих зі спробами об’єктивного аналізу явищ, положень, ідей педагогічної думки й освіти в Україні на різних історичних етапах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок