Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМА ЕМОЦIЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТI ДIТЕЙ ДОШКIЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ У ТВОРЧIЙ СПАДЩИНI В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

ПРОБЛЕМА ЕМОЦIЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТI ДIТЕЙ ДОШКIЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ У ТВОРЧIЙ СПАДЩИНI В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Назва:
ПРОБЛЕМА ЕМОЦIЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТI ДIТЕЙ ДОШКIЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ У ТВОРЧIЙ СПАДЩИНI В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,38 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТАРАПАКА Наталія Володимирівна
УДК 371.383
ПРОБЛЕМА ЕМОЦIЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТI ДIТЕЙ ДОШКIЛЬНОГО
ТА МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ
У ТВОРЧIЙ СПАДЩИНI В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
А в т о р е ф е р а т
Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КРИВИЙ РІГ-2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Кiровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освiти і науки України
Науковий керiвник - доктор педагогiчних наук, доцент,
Радул Валерій Вікторович,
Кiровоградський державний педагогiчний унiверситет iм.Володимира Винниченка, завідувач кафедри педагогіки
Офiцiйнi опоненти -доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Бутенко Володимир Григорович,
Херсонський державний педагогічний університет,
професор кафедри педагогіки і психології
- кандидат педагогічних наук, доцент
Бондаренко Геннадій Леонідович,
Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини, доцент кафедри української літератури
та народознаства
Провiдна установа: Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України., м. Вінниця
Захист вiдбудеться 23 березня 2001 року о 12.00 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 09-053-01 у Криворізькому державному педагогiчному унiверситетi за адресою: 50086, м. Кривий Ріг - 86, пр. Гагаріна, 54, ауд. 230.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Криворізького державного педагогiчного унiверситету (50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54)
Автореферат розiслано 20 лютого 2001 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Штельмах Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і ступінь дослідженості проблеми.
В умовах розбудови нацiональної держави, вiдродження духовної культури українського народу постає гостра потреба у вихованнi всебiчно розвиненої особистостi, здатної спрямувати свою життєдiяльнiсть у русло гуманiстичного розвитку суспiльства i саморозвитку на пiдгрунтi засвоєння загальнолюдських цiнностей. У дитячi роки складаються основи iнтелекту людини, формуються рiзноманiтнi потреби, погляди, iдеали, тому цей перiод є найбiльш сприятливим i вiдповiдальним. Чим ранiше й активнiше вiдбувається процес залучення до прекрасного, тим бiльш вiн є ефективнiшим, тим грунтовнiше й глибше формуються естетичнi iнтереси, триває процес духовного розвитку людини.
Одним iз важливих шляхiв реформування змiсту загальноосвiтньої пiдготовки дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку, як зазначено у Державнiй нацiональнiй програмi "Освiта" (Україна ХХ1 столiття), є забезпечення естетичного розвитку особистостi, оволодiння знаннями в галузi мистецтв, формування естетичних цiнностей, починаючи з ранньої родинної освiти. Тому потрiбний не лише глибокий аналiз сучасної теорiї естетичного виховання дiтей, але й вивчення, аналiз, узагальнення та творче використання перспективного педагогiчного досвiду, накопиченого впродовж усiєї iсторiї людства.
Дана проблема знайшла відображення у роботах вiдомих педагогів минулого Н.М.Аскарiної, Є.А.Аркiна, Г.Ващенка, Я.А.Коменського, Н.Монтессорi, А.С.Макаренка, С.Ф.Русової, Г.С.Сковороди, Є.І.Тихеєвої А.П.Усової, К.Д.Ушинського, та iнших.
Психологiчнi аспекти емоцiйно-естетичного розвитку особистостi дiтей молодшого вiку розкритi в роботах П.П.Блонського, Л.С.Виготського, О.В.Запорожця, А.Д.Кошелевої, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, Г.О.Люблiнської, А.К.Маркової, А.В.Петровського та iнших.
Питанням теорiї емоцiйно-естетичного розвитку особистостi присвячені праці Д.М.Джоли, В.І.Дряпiки, Дугласа Кармена (США), А.І.Бурової, В.Г.Бутенка, Н.О.Ветлугiної, Н.С.Вiтковської, I.Ф.Гончарової, М.Б.Євтуха, Н.В.Краснової, Б.Т.Лихачова, О.О.Лобаги, Л.М.Масол, С.Г.Мельничука, Л.П.Пєчко (Росiя), I.Ф.Смольянiнова, В.М.Шацької, Г.П.Шевченко, Л.В.Школяр (Росiя), Е.М.Тершилова, А.Б.Щербо та iнших.
Вагомий науково-практичний внесок у розробку проблеми емоцiйно-естетич-ного розвитку особистостi дiтей дошкільного та молодшого шкільного вiку зро-бив видатний український педагог, заслужений учитель України, директор Павлиської середньої школи Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА ЕМОЦIЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТI ДIТЕЙ ДОШКIЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ У ТВОРЧIЙ СПАДЩИНI В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок