Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЇДНОГО РАКА ЯЄЧНИКА

ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЇДНОГО РАКА ЯЄЧНИКА

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЇДНОГО РАКА ЯЄЧНИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,21 KB
Завантажень:
316
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА
СИМОНЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 618.11-006.6-071-089:615.28
ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЇДНОГО
РАКА ЯЄЧНИКА
14.01.01 – акушерство та гінекологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика МОЗ України
Науковий керівник
доктор медичних наук, професор
Коханевич Євгенія Вікторівна,
Київська міська онкологічна лікарня, консультант
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, доцент
Темченко Олександр Іванович,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології
доктор медичних наук, професор
Воробйова Люся Іванівна,
Інститут онкології АМН України,
керівник науково-дослідного відділу онкогінекології
Захист відбудеться “ 15” 06 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)
Автореферат розісланий “14” травня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор Т.Г. Романенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Генітальний ендометріоз є одним із найпоширеніших захворювань у жінок і складає 30% в структурі гінекологічної патології, що потребує хірургічного лікування. Тенденцію до щорічного поширення геніталь-ного ендометріозу констатують в Україні [Є.В.Коханевич, 2004], за кордоном
[S.C. Rubin et al.,1997; A. F.Fuller 1998]. У структурі генітального ендометріозу значне місце займає ендометріоз яєчника – 27-50% [А.Н.Стрижаков, А.І.Давидов, 1996; Л.В.Адамян, В.І.Кулаков, 2001], в тому числі і його злоякісні форми –
9,3%-25% [J.Aure, 1971; M.Long, 1972; Я.В Бохман., 1989; R.F. Ozols et al., 2001].
Злоякісні пухлини яєчника (ЗПЯ) є найчастiшою причиною смертi пацiєнток iз онкогiнекологiчними захворюваннями. Висока летальнiсть обумовлена безсимптомнi-стю початку захворювання, внаслiдок чого у 75% випадкiв ЗПЯ виявляють в III-IV стадії пухлинного процесу (за FIGO класифiкацiєю), що погiршує прогноз та результати лiкування. За даними науково-дослiдного вiддiлення онкогiнекологii Iституту онкологiї АМН України [Л.І Воробйова, 2005] число хворих iз занедбаними стадiями ЗПЯ в Україні становить 80%, смертність протягом першого року пiсля встановлення дiагнозу складає 39,9%, п'ятирiчне виживання становить 15-25%, i протягом останніх 30 років майже не змiнюється. Захворюваність на ЗПЯ в Українi за останнi 5 рокiв коливається вiд 13,5 до 15,5 на 100 тис. жiнок. Щороку вiд ЗПЯ помирає більше жiнок, нiж вiд раку шийки матки та ендометрiю разом узятих. Наведенi данi свiдчать про агресивнiсть ЗПЯ. Разом з тим перебіг захворюваності – маловивчено при різних гiстологiчних типах ЗПЯ, в тому числі при таких як ендометрiоїдний рак яєчника (ЕРЯ): недостатньо визначено особливостi патогенетичних і морфологiчних параметрiв, що сприяло б iндивiдуалiзацiї та пiдвищенню ефективностi лiкування хворих [В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, А.В. Дячук, 2001].
За даними деяких авторів ЕРЯ розвивається iз залишкiв мюлерового епiтелiю, та з вогнищ ендометрiозу [Н.А. Краєвський, Т.А. Надачина, 1982;
R.F. Ozols et al., 1995] і гістологічно схожий з типовою аденокарциномою ендометрію. Деякі автори засвідчують [R.F. Ozols et al., 1995, К.М. Віхляєва, 2005], що у 5%-10% випадках ЕК походить із ендометріозу яєчника в процесі малігнізації, а в 10%-15% є первинною патологією. Питання про потенцію до малігнізації генітального ендометріозу залишається маловивченим [Я.В. Бохман, В.П. Баскаков, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЇДНОГО РАКА ЯЄЧНИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок