Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (в умовах педагогічного університету)

СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (в умовах педагогічного університету)

Назва:
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (в умовах педагогічного університету)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
44,64 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Семеног Олена Миколаївна
УДК 371.134: [811.161.2 +821.161.2]
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
(в умовах педагогічного університету)
13.00.04 – "Теорія і методика професійної освіти"
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.
Науковий консультант: | доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України
МАЦЬКО Любов Іванівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри
стилістики української мови, м.Київ.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України ВОЛОШИНА Ніла Йосипівна, Інститут педагогіки АПН України, заступник директора з наукової роботи, м.Київ;
доктор педагогічних наук, професор ПЄХОТА Олена Миколаївна, Миколаївський державний університет
імені В.О.Сухомлинського, завідувач кафедри освітніх технологій;
доктор педагогічних наук, професор ПУХОВСЬКА Людмила Прокопівна, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків, м.Київ.
Провідна установа: | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м.Київ.
Захист відбудеться “15” лютого 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9, 5 й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “12 ” січня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради С. В. Лапаєнко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Інформаційно-технологічне ХХІ століття характеризується філософським переосмисленням ціннісних орієнтирів освітньої політики. У Законах України "Про освіту", “Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти, Державній програмі "Вчитель" наголошується на культуроцентричності, збереженні і примноженні національних виховних традицій, розвитку творчої особистості, гуманізації освіти.
У реалізації завдань гуманістичної трансформації освітньої парадигми пріоритетна роль належить учителеві української мови і літератури. Передусім учитель-словесник, який поєднує в собі риси педагога і психолога, філософа і лінгвіста, літературознавця, культуролога й естета, покликаний наповнити життєдіяльність школярів досконало-вишуканим світом рідної мови, морально-етичним і культурно-естетичним потенціалом усної народної творчості та художньої літератури, цінностями української і світової культури, стимулювати прагнення до саморозвитку й самовдосконалення, виховувати молоду ґенерацію активних, діяльних громадян, які гідно репрезентуватимуть й утверджуватимуть свою державу в європейському співтоваристві. Важливість таких професійних і особистісних рис потребує вдосконалення професійної підготовки вчителів української мови і літератури.
Аналіз наукових джерел вітчизняної педагогіки засвідчує, що в теорії і практиці вищої освіти накопичено значний досвід, який може стати основою модернізації системи професійної підготовки майбутніх учителів-словесників:
- визначено домінантні імперативи нової стратегії професійної підготовки фахівців з позицій нової філософії освіти (В.Андрущенко, І.Зязюн, В.Кремень та ін.), неперервності освіти (О.Абдулліна, А. Алексюк, С.Гончаренко, О.Дубасенюк, Н.Ничкало, В. Сластьонін та ін.), тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти (О.Глузман, В.Луговий, В. Майборода та ін.), формування і розвитку педагогічної майстерності, педагогічної творчості вчителя (І.Зязюн, Є.Барбіна, В. Моляко, В.Семиченко, С.Сисоєва та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 Реферат на тему: СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (в умовах педагогічного університету)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок