Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,60 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Інститут зернового господарства УААН
Рябченко ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 633.11”324”:631.52
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ
ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ
В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.05 – селекція рослин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому інституті агропромислового виробництва УААН і на Синельниківській селекційно-дослідній станції Інституту зернового господарства УААН.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Радченко Микола Кирилович,
Донецький інститут агропромислового
виробництва УААН,
провідний науковий співробітник відділу
селекції зернових культур
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Клиша Андрій
Іванович Інститут зернового господарства УААН,
головний науковий співробітник лабораторії
селекції і технології вирощування ранніх зернових
і зернобобових культур
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Єльніков Микола Іванович Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН,провідний науковий співробітник лабораторії
селекції озимої пшениці
Провідна установа: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла УААН
Захист відбудеться “2”червня2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при Інституті зернового господарства УААН за адресою: 49600 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського 14, тел. 45-02-36.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту зернового господарства УААН за адресою: 49600 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського 14.
Автореферат розісланий “21” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Мусатов А.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. При зміні лімітуючих факторів навколишнього середовища відповідно змінюється і набір функціонуючих алелів, які формуються в процесі природного та штучного добору з вихідного селекційного матеріалу. Це обумовлює необхідність поглиблення досліджень ознак продуктивності, а особливо адаптивних як в селекційному, так і в фізіолого-генетичному відношенні. Надзвичайно важливим стає пошук нових ефективних методів створення та оцінки вихідного селекційного матеріалу, що дозволить розширити резерви продуктивності і витривалості рослинного організму. В цьому контексті, актуальною є розробка теоретичних і практичних основ вдосконалення селекційних оцінок та принципів добору при створенні вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці, який би характеризувався високою продуктивністю та адаптивністю до абіотичних та біотичних факторів навколишнього середовища.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася за науково-технічною програмою на 2001-2005 рр. „Зернові і олійні культури” та завданнями: „Створити та передати на державне сортовипробування сорти озимої пшениці, ярого ячменю та вівса з врожайністю на 4-5 ц/га вищою стандартів та з хорошими якостями зерна” на Синельниківській селекційно-дослідній станції УААН (№ д.р. 0101 U 002191) та „Створити і передати на державне сортовипробування сорти озимої м’якої пшениці з характеристиками екологічної пластичності, стабільності формування врожаїв, якісного зерна, зимо-посухостійкості, стійкі до хвороб і вилягання„ у Донецькому інституті агропромислового виробництва УААН (№ д.р. 0101 U 008221).
Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягала в теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні завдань зі створення та селекційної оцінки вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці з адаптивністю до біотичних та абіотичних факторів на основі удосконалення оцінок та принципів добору.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:–
обґрунтувати принципи добору батьківських форм для гібридизації шляхом проведення різних типів схрещування та виділення джерел і донорів господарськи-цінних ознак і властивостей;–
вивчити особливості прояву, мінливості і успадкування основних морфо-біологічних показників та елементів продуктивності;–
визначити параметри мінливості та успадкування головних адаптивних ознак і показників якості зерна створеного вихідного матеріалу;–
виявити характер успадкування стійкості створеного селекційного матеріалу до шкідливих консументів;–
удосконалити елементи імунологічної оцінки стійкості до пошкодження прихованостебловими шкідниками;–
вивчити параметри трансгресивної мінливості кількісних та якісних ознак, дослідити кореляційні зв'язки між ними; –
провести добір кращих генотипів за господарськи-цінними ознаками;–
створити новий вихідний селекційний матеріал, адаптований до умов південно-східної частини Степу України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок