Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ / сторінка 2

Назва:
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,60 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Об'єкт дослідження. Селекція по створенню вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці з високими показниками адаптивності, продуктивності та якості зерна.
Предмет дослідження. Особливості рекомбінаційного процесу щодо фенотипового прояву, мінливості та успадкування ознак адаптивності, продуктивності та якості зерна при створенні вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці пристосованого до умов південно-східної частини Степу України.
Методи дослідження. Генетична рекомбінація ознак на основі використання різних типів схрещування. Вивчення прояву, успадкування та мінливості здійснювалося загальноприйнятими генетичними, фізіологічними, біохімічними та статистичними методами, шляхом проведення лабораторних та польових дослідів.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в умовах південно-східної частини Степу України теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність комплексного використання селекційних оцінок та принципів добору при створенні нового вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці з підвищеним адаптивним потенціалом. Визначено основні селекційно-цінні ознаки, що обумовлюють продуктивність та якість зерна, виявлені фенотипові кореляційні зв’язки між ними та елементами продуктивності рослин сприятливі для добору цінних генотипів. Встановлено закономірності успадкування та мінливості ознак, що визначають стійкість пшениці до абіотичних факторів середовища і можливість їх використання у селекційному процесі. Вперше в умовах регіону вивчено реакцію на ураження сортів та гібридних популяцій озимої м’якої пшениці домінантними расами бурої листкової іржі. Удосконалено методики імунологічної оцінки пошкодження озимої м’якої пшениці прихованостебловими шкідниками. Визначено характер успадкування та встановлена генетична стійкість до шкідливих консументів у ліній та сортів озимої м’якої пшениці. Виділено нові джерела та донори окремих господарськи-цінних ознак та властивостей.
Практичне значення одержаних результатів. Створено селекційний матеріал озимої м'якої пшениці з комплексом господарськи-цінних ознак, що зумовлюють високу продуктивність (ГК 825/1, ГК 813/1, ГК 820/1, ГК 834/1), якість зерна (ГК 813/1, 817/1, ГК 831/1, ГК 814/1) та стійкість рослин до біотичних та абіотичних факторів середовища (ГК 834/1, ГК 842/1, ГК 817/1, ГК 853/1), який використовується для підвищення ефективності селекційної роботи. Створений матеріал залучено до програм з селекції озимої пшениці Синельниківської селекційно-дослідної станції Інституту зернового господарства УААН, Донецького інституту агропромислового виробництва УААН, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Луганського інституту агропромислового виробництва УААН, Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, Дніпропетровського державного аграрного університету.
Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено інформаційний пошук та оцінку літературних джерел, обґрунтовано методологію проведення експериментів, визначено завдання досліджень і методи їх проведення, безпосередньо виконано експериментальну роботу, здійснено інтерпретацію та статистичну обробку отриманих результатів, сформульовано висновки та рекомендації. Внесок дисертанта в наукових працях, надрукованих у співавторстві, становить 40-80 %.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи заслуховувалися та обговорювалися на Першій всеукраїнській науково-практичній конференції „Україна наукова 2001” (м. Дніпропетровськ, 25-27 червня 2001 р.), міжнародній конференції молодих вчених „Сучасні проблеми генетики, біотехнології та селекції рослин” (м. Харків, 2-7 липня 2001 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів з проблем виробництва зерна в Україні (м. Дніпропетровськ, 5-6 березня 2002 р.), науковій конференції, присвяченій 80-річчю Дніпропетровського державного аграрного університету (м. Дніпропетровськ, 2002 р.).
Публікації. За результатами досліджень опубліковано 14 наукових праць, у тому числі 7 статей в наукових фахових виданнях та 6 тез конференцій, в яких викладено основні положення дисертаційної роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок