Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМНО-КВАНТИТАТИВНІ АСПЕКТИ ПОЛІСЕМІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СИНХРОНІЯ, ДІАХРОНІЯ ТА ПАНХРОНІЯ)

СИСТЕМНО-КВАНТИТАТИВНІ АСПЕКТИ ПОЛІСЕМІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СИНХРОНІЯ, ДІАХРОНІЯ ТА ПАНХРОНІЯ)

Назва:
СИСТЕМНО-КВАНТИТАТИВНІ АСПЕКТИ ПОЛІСЕМІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СИНХРОНІЯ, ДІАХРОНІЯ ТА ПАНХРОНІЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
47,60 KB
Завантажень:
184
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКАіА ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
ОГУЙ Олександр Дмитрович
УДК 803.0-541.2
СИСТЕМНО-КВАНТИТАТИВНІ АСПЕКТИ ПОЛІСЕМІЇ
В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
(СИНХРОНІЯ, ДІАХРОНІЯ ТА ПАНХРОНІЯ)
 
Спеціальність 10.02.04 – Германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора філологічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі німецької мови та загального мовознавства Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича
Науковий консультант - доктор філологічних наук, професор ЛЕВИЦЬКИЙ Віктор Васильович, Чернівецький державний університет
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
САХАРЧУК Людмила Іллівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри германської філології;
доктор філологічних наук, професор
КАЛІУЩЕНКО Володимир Дмитрович,
Донецький державний університет,
завідувач кафедри німецької мови;
доктор філологічних наук, професор
ДЕНИСЕНКО Софія Никифорівна,
Український державний лісотехнічний
університет, кафедра іноземних мов
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка,
Захист дисертації відбудеться “29” вересня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 в Київському націо-нальному університеті імені Тараса Шевченка ( 06 003 Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, Гуманітарний корпус, актовий зал).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національ-но-го університету (м. Київ, вул. Володимирська 58, к.10).
Автореферат розісланий “28” серпня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої
вченої ради д.ф.н. А.Д.Бєлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Значення та позначення взагалі і полісемія зокрема при-вертають увагу лінгвістів, незалежно від того, якими б пробле-мами (у т.ч. лексиколо-гічними та лексикографічними) дослідники не займа-лися. Тому, врахову-ючи основні аспекти мовних явищ, об’єктом запропо-нованого досліджен-ня є полісемія в німецькій мові (як універсальне поєднання однієї формальної та декількох змістових сторін мовного знака в процесі суспільної кому-нікації), її голістичне (цілісне) системно-квантитатив-не вивчення з позицій мови, мов-лення та мовної діяльності (palangue, langage). Предметом дослід-ження виступають багатознач-ні одиниці різних частин німецької мови в синхронії, діа-хронії та панхронії.
Як відомо, дослідженню полісемії, що як процес втілюється в семантичній системі слова з певним ступенем регулярності, присвячено велику кількість робіт, в яких відбилися основні етапи становлення самої семасіології. Наприкінці ХІХ – 30-х роках ХХ ст. лінгвісти зосереджувалися на діахронному розумінні полісемії через призму поняття “семантична зміна” (див. К.А.Аллен-дорф; R.Sappan). Згодом на основі типологічно-контрастив-них досліджень утвердився погляд на полісемію як на регулярність змін у семан-тичній системі слова (S.Ullmann; І.В.Арнольд). Завдяки набуткам дескриптивної семасіології у 60-х рр. з’явилося дистрибутивно-контекс-туальне розуміння полісе-мії як об’єднання декількох типових контекстів (Е.Coseriu; І.Rosengren; Ю.Д.Апре-сян). У 70-х рр. із розквітом компонент-ного аналізу утвердилися системно-структурне та близьке до нього логіко-множинне розуміння полісемії як набору семем, що пересікаються між собою в якійсь семі чи семах (G.Wotjak; Th.Schip; Н.Henne; H.Enders; М.Лит-вин). Тоді ж стало популярним розуміння полісе-мії як цілісного поля семем, взаємопов’язаних у слові (Е.Cose; Л.М.Ва-си-ль-єв). Якщо у 1980-90-х рр. на Сході утвердився комунікативно-функці-ональний підхід (І.Г.Ольшансь-кий), то на Заході запанувало когнітивно-стереотипне розу-міння полісемії (як реалізація певних стереотипів чи прототипів у динамічній сітці семантичних відношень) (М.Bierwisch; P.Deane; D.Geerarts; G.Kleiтощо. Поряд з цим, нині актуальні й розуміння полісемії як функ-ціональної операціо-налізації лексич-ного матеріалу для його подальшого опрацю-вання (S.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: СИСТЕМНО-КВАНТИТАТИВНІ АСПЕКТИ ПОЛІСЕМІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СИНХРОНІЯ, ДІАХРОНІЯ ТА ПАНХРОНІЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок