Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Назва:
МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,82 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Актуальнiсть теми. Проблема ефективного вибору одного варiанту з множини дискретних варiантiв є важливою для рiзного роду систем оптимiза
цiї та прийняття рiшень -iнформацiйних, технiчних, економiчних, органiзацiйних, бiологiчних. В


Державний університет “Львівська політехніка”
Кравець Петро Олексійович
УДК 518.90:519.95
МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів-2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка”
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук
Пасічник Володимир Володимирович,
Державний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри “Інформаційні системи та мережі”
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, с.н.с.
Грінченко Тамара Олексіївна,
Інститут прикладної інформатики,
завідувач лабораторії гіпертекстових систем
доктор технічних наук, с.н.с.
Яцимірський Михайло Миколайович,
Державний університет “Львівська політехніка”,
доцент кафедри “Електронні обчислювальні машини”
Провідна установа: Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Державного комітету зв’язку та інформатизації і НАН України, м. Львів
Захист відбудеться 19 травня 2000 р. о 1600 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 у Державному університеті “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12).
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Державного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий 17 квітня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, доцент ____________ Ткаченко С.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть проблеми. Для забезпечення оптимальних режимів функціонування багатопараметричних або розподілених систем різної природи (технічних, інформаційних, економічних, біологічних) існує необхідність колективного вибору одного із скінченної множини дискретних варіантів рішень. Серед варiантiв, з яких здiйснюється вибiр, можуть бути комп’ютернi програми, керівні дiї, номери каналiв передавання даних, етапи робiт, напрямки перемiщення у просторi, числовi дискретнi значення та iн. Метою вибору є оптимiзацiя системи цiльових функцiй без врахування або з врахуванням додаткових обмежень. Одним із продуктивних методів колективного формування оптимальних рішень є ігровий вибір стратегій.
Розв’язування iгрових задач в умовах повної інформації будується на знаннi матриць виграшiв. У реальних ситуаціях виграші є випадковими величинами, значення яких не відоме до моменту реалізації обраного рішення, тобто вибір варіантів здійснюється в умовах апріорної невизначеності. Тому необхiдним є розроблення адаптивних ігрових алгоритмiв, якi здiйснюють швидкий пошук оптимальних стратегій в процесi самонавчання.
В умовах колективного вибору варiантiв існує потреба у дослiдженнi рiзноманiтних моделей взаємодiї учасникiв прийняття рiшення та особливостей цільових станiв оптимальностi, можливість досягнення яких визначається алгоритмами вибору варiантiв. У бiльшостi робiт у галузі стохастичних iгор шляхом комп’ютерного моделювання або теоретично дослiджуються умови збiжностi до станiв рівноваги при вiдсутностi обмiну iнформацiєю мiж гравцями. Однак в умовах апрiорної невизначеностi недостатня увага надається iгровим моделям взаємодiї гравцiв з локальним обмiном iнформацiєю про отриманi виграшi або про реалiзованi стратегiї поведiнки. В iгрових моделях недостатньо повно дослiджується стохастичний характер структури гри, який вiдображає вiдмови гравцiв вiд поточних ходiв, динамiку зв’язкiв локальних коалiцiй гравцiв. Відомі практичні застосування iгрових алгоритмiв, в основному, полягають у розв’язуванні задач біології, екології та економіки і недоопрацьованими є питання їх застосування для розв’язування технiчних задач.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок