Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЙ ТА ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН У ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ

РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЙ ТА ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН У ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ

Назва:
РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЙ ТА ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН У ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,45 KB
Завантажень:
476
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАКСИМОВИЧ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 539.3
РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЙ ТА ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН У ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Луцьк – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Луцькому державному технічному університеті Міністерства освіти та науки України.
Науковий керівник | доктор технічних наук, професор
Божидарнік Віктор Володимирович,
Луцкий державний технічний університет,
ректор університету
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Сяський Андрій Олексійович,
Рівненський державний гуманітарний університет,
проректор з наукової роботи
кандидат фізико–математичних наук,
старший науковий співробітник
Книш Віталій Васильович,
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа | Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів
Захист відбудеться “ 22 ” листопада 2006 року о “ 15 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 32.075.01 при Луцькому державному технічному університеті Міністерства освіти та науки України за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луцького державного технічного університету за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Автореферат розіслано “ 21 ” жовтня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат технічних наук |
 
Бондарський О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Відомо, що в елементах конструкцій та машин, які перебувають в умовах циклічних навантажень, виникають та поширюються втомні тріщини. Проблема оцінки довговічності пластинчатих елементів конст-рук-цій при таких навантаженнях зводиться до прогнозування кількості циклів, за яких тріщина підростає до критичних розмірів. Для вирішення постав-леної проблеми необхідно визначити траєкторії та швидкості підростання тріщин. Розвязання цієї задачі може бути здійснене методами механіки руйнування на основі детального вивчення напружено-деформованого стану (НДС) пластинок з тріщинами з повним урахуван-ням їх форми і прикладеного навантаження.
На даний час у літературі достатньо повно розроблені методики дослідження процесів прямо-лінійного розпов-сюд-ження втомних тріщин. Питанням роз---ра--хунку процесів поширення тріщин вздовж криволінійних траєкторій присвячена відносно невелика кількість робіт. Зокрема, в роботах Саврука М.П. запропоновано метод визначення статичних симетричних траєкторій розповсюдження тріщин. Пана-сю-ком В.В. і Дацишин О.П. розглядались процеси поширення крайової втомної тріщи-ни у півнескінченній пластині, коли пере-мі-щується одна з вершин. Аналітичні підходи до розра-хун-ку втомних руй-ну--вань розроблено в ро-ботах Андрейківа О.Є., Салганика Р.Л., Черепанова Г.П. Питання розповсюдження втомних тріщин у зварних елементах конструкцій розглядались Кир’яном В.І. і Книшом В.В. Загальний ви--па-док процесу руйнування, коли обидві вер-ши-ни тріщини поширюються несимет-рич-но і з різ--ни-ми швидкостями, най-менш вивчений у літературі. Недос-тат-ньо досліджено також питання впливу форми границь на втомні руйнування плас-тинок. Таким чином, для практики є актуальною проблема узагальнення ві-до-мих розрахункових методик на випадок несиметричного розповсюдження втом-них тріщин вздовж криволінійних траєкторій у пластинках складної форми.
Розрахунок поширення втомних тріщин здійснюють на основі методів механіки руйнування, для застосування яких необхідно визначити НДС, що виникає біля тріщин. Для дослідження НДС плас-тинок з криволінійними тріщинами най-більш застосовним є метод граничних інтегральних рівнянь (МГІР). Значний внесок у його розвиток внесли Андрейків О.Є., Бережницький Л.Т., Божидарнік В.В., Гудрамович В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЙ ТА ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН У ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок