Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша

Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша

Назва:
Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,95 KB
Завантажень:
172
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Слободянюк Наталія Юріївна
УДК 811.161.2:821.161.2
Український національно-культурний компонент
у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Центрі українознавства Київського н
аціонального університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник – академік АПН України,
доктор філологічних наук, професор
Мацько Любов Іванівна,
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,
завідувач кафедри стилістики української мови
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
Руденко Людмила Миколаївна,
Херсонський державний педагогічний університет,
декан факультету іноземної філології;
кандидат філологічних наук, доцент
Буткова Галина Василівна,
Ізмаїльський державний педагогічний інститут,
завідувач кафедри української мови
Провідна установа –
Інститут української мови НАН України,
відділ соціолінгвістики, м. Київ
Захист відбудеться “ 7 ” грудня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 14, к. 63)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10)
Автореферат розісланий “ 1 ” листопада 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Медведєва Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Одним з актуальних завдань сучасної лінгвістики є питання взаємозв’язку та взаємодії між мовою і культурою, мовою і мисленням, мовою і етносом (Є.Верещагін, В.Костомаров, В.Русанівський, М.Толстой, М.Комлєв, Р.Зорівчак, М.Кочерган, С.Єрмоленко та ін.), зокрема дослідження мови творів письменника в плані виявлення національно маркованої лексики. Особливий інтерес викликає творчість письменників, що були реабілітовані історією. До таких постатей належить Пантелеймон Олександрович Куліш – письменник широких творчих інтересів, мовознавець, перекладач, етнограф, соціолог, публіцист, фольклорист, видатний літературний критик, журналіст, видавець, дослідник історії. Проте існує лише кілька наукових праць, присвячених творчості П.Куліша як мовознавця та мові творів письменника (Т.Ларіна, О.Муромцева, І.Огієнко, Л.Скрипник, В.Чапленко, Ю.Шевельов та ін.).
Проблема вираження національних відмінностей у мові стала однією з центральних у лінгвістиці початку ХІХ століття. Аналізові національно-мовних відмінностей приділяється значна увага в працях В.Гумбольдта, М.Максимовича, О.Потебні, Г.Шухардта, І.Бодуена де Куртене, Ф.Боаса, Л.Щерби, Е.Сепіра, Б.Уорфа, Л.Вайсгербера та інших.
Вагомий внесок у розробку цієї проблеми у ХХ столітті зробили такі видатні лінгвісти, як О.Ахманова, Л.Єльмслєв, М.Комлєв, Р.Ладо, А.Мейє, Ю.Найда, Д.Хаймс та інші. Пізніше М.Комлєв уперше ввів у галузь лінгвістики поняття “культурного компонента” значення.
Значної ваги проблема взаємозв’язку понять мова і культура, мова і ментальність набуває в період відродження національного самоусвідомлення. Як відомо, найсуттєвіші риси національно-мовної культури відображаються в лексичному складі мови, тому аналізові національно маркованої лексики присвячують свої праці українські та зарубіжні мовознавці (А.Вежбицька, В.Говердовський, В.Манакін, В.Телія, Ю.Сорокін, Й.Стернін та ін.). При цьому безеквівалентну та фонову лексику лінгвісти розглядають при дослідженні інших мовознавчих проблем. Єдиною спеціальною роботою в цій галузі є дисертаційне дослідження Л.Дяченко.
Актуальність дослідження визначається потребою вивчення національно-культурного компонента в мові творів української художньої літератури, з’ясування внеску П.Куліша в мовно-літературний процес ХІХ століття, необхідністю докладно і всебічно дослідити мову творів письменника.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок