Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організація Контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу

Організація Контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу

Назва:
Організація Контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,08 KB
Завантажень:
475
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди
СУКНОВ Михайло Петрович
УДК 378.14:371.261
Організація Контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу
в умовах кредитно-модульного навчання
13.00.09 – теорія навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному педагогічному університеті
Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
Попова Олена Володимирівна,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди,
професор кафедри загальної педагогіки
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Євдокимов Віктор Іванович,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди,
перший проректор, завідувач кафедри
теорії і методики професійної освіти
 
кандидат педагогічних наук, доцент
Тимченко Ірина Ігорівна,
НТУ “Харківський політехнічний
інститут”, доцент кафедри ділової
іноземної мови
Захист відбудеться “24”жовтня 2007 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. № 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного національного університету імені Г.С.Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 214 В).
Автореферат розісланий “21” вересня 2007 р.
Вчений секретар Штефан Л.А.
спеціалізованої вченої ради


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Однією з найважливіших закономірностей розвитку сучасного суспільства є тісний взаємозв’язок соціально-економічного прогресу і постійного вдосконалення системи освіти. Нові реалії сучасності, інтеграція молодої демократичної держави у світовий освітній простір вимагають створення нової системи освіти, якій притаманні, з одного боку, особливості національного характеру, а, з іншого, - відповідність міжнародним критеріям і вимогам. В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації вищої освіти на особистість студента, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували би високу якість підготовки випускників вищої школи.
Одним із найважливіших засобів підвищення якості освіти, ефективного управління процесом підготовки фахівців в умовах вищої школи є контроль, оцінка та облік навчальної діяльності студентів.
Взагалі, проблема контролю навчальної діяльності учнів не нова і досить широко досліджена. Проблемам контролю в навчальному процесі приділяли велику увагу К.Ушинський, А.Дістервег, П.Каптерев. Проблеми контролю, як обов’язкового елементу навчання, широко розглянуті та проаналізовані сучасною педагогічною наукою. Про це свідчать численні дослідження видатних учених (В.Аванесов, С.Архангельський, Ю.Бабанський, П.Гальперін, К.Інгекамп, В.Тализіна та інші). Функції контролю в розвитку учнів досліджувалися в працях Б.Ананьєва, В.Беспалька, В.Загвязинського, В.Підласого, В.Тюніна та багатьох інших. Комплексне дослідження освітньої та розвивальної ролі контролю висвітлено в працях К.Делікатного, Н.Краєвської, Р.Кривошапової, П.Підкасистого, Г.Щукіної та інших. Контроль як діагностичний елемент у процесі навчання розглянуто з позицій системного аналізу в дослідженнях Ю.Кулюткіна, Г.Сухобської.
Існування низки недоліків традиційної системи контролю й оцінки навчальних досягнень студентів потребувало запровадження нових форм, методів і технологій контролю. Нові технології контролю повинні бути здатними реалізувати діяльнісний підхід до навчання, у ході якого можна побудувати навчальну діяльність, адекватну цілям навчання студентів і закономірностям оточуючої дійсності, цілеспрямовано управляти цією діяльністю відповідно законам засвоєння її змісту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Організація Контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок