Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ

УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ

Назва:
УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,66 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УДК 808.3-087.2(477.64)
ПАЧЕВА Валентина Миколаївна
УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ'Я
Спеціальність 10. 02. 01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Запоріжжя - 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі загального і слов'янського мовознавства Запорізького державного університету .
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Чабаненко Віктор Антонович,
завідувач кафедри загального і слов'янського мовознавства Запорізького державного університету.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Поповський Анатолій Михайлович,
кафедра українознавства Юридичної академії МВС України м. Дніпропетровська
кандидат філологічних наук, доцент
Бухтій Микола Володимирович,
Херсонський державний педагогічний університет
Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України.
Захист відбудеться “25” жовтня 2002 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 при Запорізькому державному університеті за адресою: 69063, м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корпус ІІ, ауд. 230.
Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького державного університету (69063, м.Запоріжжя, вул. Жуковського 66, корпус ІІ).
Автореферат розіслано “24” вересня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук,
доцент Хом'як Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Одним із різновидів вияву національної мови, поряд із літературною, є місцеві діалекти, що мають свої специфічні риси на різних структурних рівнях. Особливе місце посідають говори нової формації, до яких належать також і степові. Сформовані з неоднорідних діалектних елементів, новостворені говори є різнотипними, різносистемними у своїй генетичній основі, а тому можуть дати цікавий матеріал для наукових досліджень.
Актуальність теми зумовлена своєрідністю і, водночас, майже цілковитою невивченістю говорів такого цікавого регіону степової України, як Запорізьке Надазов'я. Його територія охоплює 5 районів Запорізької області (Бердянський, Приморський, Приазовський, Мелітопольський та Якимівський). Однак означений нами ареал не пов'язуємо із сучасним адміністративним поділом, а лише із історико-етнографічною цілісністю і, насамперед, мовними процесами в говорах, які тут мають місце.
Запорізьке Надазов'я відрізняється строкатістю національного складу, що робить цей край ареною багатосторонніх інтенсивних етнічних контактів. Крім українців та росіян, значний прошарок тут становлять болгари, існують місця компактного проживання албанців, чехів, кримських татар та представників інших етносів. Хоча українці і займають тут перше місце за чисельністю, однак вони складають приблизно тільки половину населення (48%-53,0%). Для порівняння, у сусідніх районах частка українців значно вища (80,6% - 89,1%)1. З іншого боку, етнокультурний ареал українців тут є неоднорідний, оскільки частина їх прийшла з різних куточків України. Все це заклало передумови для міжмовних та міждіалектних взаємовпливів.
Говірки Запорізького Надазов'я ще не були об'єктом монографічного, тим більше комплексного (на різних структурних рівнях), дослідження. Лише С.П.Самійленко фрагментарно використав матеріали, зібрані у селах Приазовського району. Все це робить актуальним вивчення названих говірок.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до наукового напрямку кафедри загального і слов'янського мовознавства Запорізького державного університету “Слов'янські мови в їх історичному розвиткові”.
Мета роботи – проаналізувати фонетико-фонологічну, морфологічну (на рівні словозміни) та синтаксичну систему українських говірок Запорізького Надазов'я для виявлення їх особливостей у порівнянні із літературною мовою та відповідними фактами інших діалектів української мови, що зумовлює потребу виконання таких завдань:
1) зібрати польовим методом та систематизувати фонетико-фонологічні, морфологічні (словозмінні), синтаксичні засоби мови носіїв говірок;
2) зробити опис структури вокалізму та консонантизму, словозміни, синтаксису;
3) з'ясувати особливості функціонування фонем у говірках, уживання словоформ та синтаксичних конструкцій;
4) визначити чинники формування та функціонування українських говірок обраного ареалу;
5) виявити генетичний зв'язок досліджуваних говірок з питомими говірками і говорами та їх місце серед українських діалектів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок