Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН У МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ

ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН У МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ

Назва:
ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН У МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,29 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Гурова Вікторія Олександрівна
УДК 332.135: 339.924 (477)
ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН У МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ
Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Орєхова Тетяна Вікторівна,
Донецький національний університет МОН України,
доцент кафедри міжнародної економіки
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Чужиков Віктор Іванович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України, професор кафедри міжнародної економіки;
кандидат економічних наук, доцент Семів Сергій Романович, Львівська комерційна академія Укоопспілки, доцент кафедри міжнародних економічних відносин.
Захист відбудеться „13” грудня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м.Донецьк, вул.Челюскінцев, 186, ауд.409.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий „9” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
д.е.н., доцент С.П.Калініна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Відмінною рисою останніх десятирічь є постійне зростання ролі й значення зовнішньоекономічної політики серед багатьох інших напрямів економічної діяльності держави.
Дослідження глибинних процесів розвитку світового господарства є важливим для розуміння тенденцій і напрямів розвитку національних економік, розбудови їх власної економічної стратегії та формування адекватної політики. До таких процесів на сучасному етапі можна віднести інтеграцію.
Сьогодні відносини України зі світовим простором є провідним чинником української зовнішньополітичної стратегії й головним вектором національної зовнішньої політики, а також найважливішою ланкою всієї сучасної системи міжнародних відносин, зокрема її континентального (загальноєвропейського) і регіонального (центрально-східноєвропейського) сегментів.
В даний час, коли в результаті інтеграції національних економік багато важливих характеристик економічного розвитку країн формуються усе більшою мірою під впливом зовнішніх факторів, увага до питань зовнішньоекономічної політики помітно посилилась.
Проблемам регіональної інтеграції присвячені праці відомих західних вчених, таких як В.Беренса, М.Бромвича, Дж.Кейнса, Р.Марковіца, Ф.Моділіані, Д.Норткотта, А.Тобіна, У.Фішера, П.М.Хавранека, У.Шарпа, а також вітчизняних і російських дослідників: І.О.Бланка, З.С.Варналія, А.С.Гальчинсько-го, Б.В.Губського, В.М.Дегтяренка, В.В.Ковальова, В.В.Коссова, Д.Г.Лук’яненка, Ю.Г.Лисенка, Ю.В.Макогона, Я.С.Мелкумова, Т.В.Орєхової, С.І.Пирожкова, П.С.Рогожкіна, Є.В.Савельєва, С.Р.Се-міва, В.М.Хобти, В.І.Чужикова, В.Д.Ша-піри, В.Я.Шевчука.
Економічна практика України свідчить про необхідність подальших досліджень з питань міжнародної інтеграції, зокрема у контексті сучасних вимог розвитку регіональних угрупувань. У зв’язку з цим дисертаційну роботу присвячено актуальним підходам до розробки принципів формування механізму інтеграції країн до міжнародних регіональних структур.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до напрямів науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету за держбюджетною темою: Г06/53 „Підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності України в інтеграційних об’єднаннях: регіональний та галузевий аспект” (номер держреєстрації 0106U012484), у рамках якої автором запропоновано механізм інтеграції країн до міжнародних регіональних структур.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН У МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок