Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Романістика С. Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури “срібного віку”

Загрузка...

Романістика С. Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури “срібного віку” / сторінка 3

Назва:
Романістика С. Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури “срібного віку”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,12 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Метою обумовлено корпус завдань:
виявити та проаналізувати ключові міфологеми романістики С.Кличкова, створити типологію їхніх можливих інтерпретацій;
виявити основні тенденції міфологізування;
охарактеризувати специфіку авторського міфологізування в контексті сучасних С.Кличкову художніх і філософських тенденцій;
розглянути жанрову специфіку романів С.Кличкова, ідентифікувати жанрові коди, зумовлені міфологізуванням.
Об’єкт дослідження: неоміфологізм романістики С.Кличкова.
Предмет дослідження: романи С.Кличкова “Сахарный немец”, “Чертухинский балакирь”, “Князь мира”, фрагменти незавершеного роману “Серый барин”.
Методи: ритуально-міфологічний, порівняльно-історичний, історико-генетичний, структурний, типологічний.
Наукова новизна дослідження. Творчість С.Кличкова розглянуто в контексті загальних тенденцій літератури “срібного віку”. На відміну від попередніх досліджень творчого доробку С.Кличкова, вибудованих за принципом окремішнього аналізу кожного твору у хронологічному порядку, дана дисертація базується на проблемному, концептуальному аналізі міфологізму письменника, що дає змогу досліджувати міфологемну структуру цілісно, на матеріалі всієї романістики С.Кличкова.
Розглянуто модифікації в романах С.Кличкова характерних саме для літератури “срібного віку” міфів про пошук “Істинної Церкви”, “Сакральну Книгу”, опозицію “Духу та Плоті”. Уперше виявлені й охарактеризовані властиві саме С.Кличкову стратегії виходу за рамки модерністської моделі міфологізування.
Визначено міфологічний код романів С.Кличкова, який розглянуто в контексті неоміфологізму російської літератури “срібного віку”, що відображував духовні пошуки інтелігенції в добу культурної кризи, вплив “народної релігії”, фольклору, містичних вчень, старообрядництва.
Уперше виявлено і проаналізовано типологію сакральної топіки романів С.Кличкова. Доведено, що сакральний топос в інтерпретації С.Кличкова не обмежується реміфологізацією Кітезького міфу (що в цілому є характерним для літератури “срібного віку” й особливо новоселянських письменників), а являє собою досить складну, але логічно вибудовану систему знаків.
Уперше описано систему символів і мотивну структуру романів у їхньому зв’язку з міфотворчістю письменника. Акцентовано увагу на взаємодії семантичних полів символів. Продемонстровано їхні функції як у відображенні традиційних для літератури “срібного віку” апокаліптичних настроїв, так і у створенні авторського міфу. Увага фіксується й на тих випадках, коли міфотворчість С.Кличкова різко не збігається з домінуючими моделями реміфологізації, характерними для модерністської літератури.
Поряд із контекстним, інтертекстуальним аналізом, розглянуто проблему індивідуального авторського міфологізування С.Кличкова, запропоновано модель мономіфу письменника.
Один із напрямів даного дослідження – аналіз жанрової специфіки романів С.Кличкова, розгляд їх у жанровому коді чарівної казки, орнаментальної прози, роману-міфу.
Практична цінність дослідження: матеріали дисертації можуть бути використані для написання підручників та монографій, включені у програми спецкурсів і спецсемінарів, окремі спостереження можна використовувати як коментарі до творів С.Кличкова.
Структура і зміст роботи: дисертація складається зі вступу, трьох розділів та висновків. Повний обсяг основного тексту становить 173 сторінки, список використаних джерел містить 206 позицій.
У вступі обґрунтовано тему дисертації, визначені актуальність дослідження, мета і завдання роботи, аргументовані наукова новизна і практична цінність дисертації.
Перший розділ “Аспекти вивчення міфологізму в літературі початку ХХ століття” присвячений огляду літератури з теми дисертації. У підрозділі “Міф і література: проблема взаємозв’язку та розбіжностей” розглядаються наукові позиції літературознавців, міфологів, культурологів (Є.Мелетинський, К.Юнг, С.Аверинцев, В.М’ястківська, О.Холодов) щодо міфологізму в літературі, витоків та взаємовпливу міфу та літератури.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Романістика С. Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури “срібного віку”

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок