Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ

Назва:
ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,45 KB
Завантажень:
507
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БОЙЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
УДК 373,31:371,4:008
ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ
13.00.07 – теорія та методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор,
Побірченко Наталія Семенівна,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України
Бібік Надія Михайлівна,
Академія педагогічних наук України,
академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті
кандидат педагогічних наук, професор
Федяєва Валентина Леонідівна,
Херсонський державний університет,
проректор з наукової роботи
Провідна установа Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки Міністерства освіти і науки України, м.Житомир
Захист відбудеться “ 26 ” жовтня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73003, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, ауд. 256
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73003, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27
Автореферат розіслано “ 22 ” вересня 2006 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Бухтій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Україна – поліетнічна держава, до складу населення якої входять різні за походженням і ступенем соціально-економічного розвитку етнічні спільноти. Це зумовлює полікультурність суспільного середовища, вимагає підготовки особистості, здатної сприймати і розуміти не лише власні, а й культурні цінності інших народів, спроможної до міжетнічної і міжкультурної комунікації. Зіткнення цивілізаційних, культурних, етнічних інтересів створюють конфліктну ситуацію в межах загального національно-державного простору. У цьому контексті актуалізується проблема формування в сучасних дітей і молоді ціннісного плюралізму та культурного релятивізму, толерантності й менталітету співробітництва, становлення „діалогу культур” різних національностей, рас, віросповідань, поглядів, переконань.
Про державний підхід до вирішення проблеми регулювання міжетнічних взаємин засвідчують статті Конституції України, Закони України „Про освіту”, „Про національні меншини в Україні”, „Про мови”, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Національна доктрина розвитку освіти, Концепція національного виховання, інші законодавчі та нормативні акти.
Серед основних цілей і пріоритетів освітньої галузі важливе місце посідає виховання людини демократичного світогляду й культури, що характеризується високим поцінуванням національних здобутків, з повагою ставиться до традицій інших народів та їхніх культур, активно долучається до реалізації ідей культури миру, прагне до толерантної взаємодії зі світовим співтовариством.
Вивченню співвідношення національного та загальнолюдського в освіті присвятили свої праці вчені, філософи, педагоги минулого (М.Бердяєв, В.Біблер, М.Драгоманов, П.Каптєрев, С.Русова, Я.Чепіга та ін.).
Історико-педагогічний аспект цієї проблеми знайшов відображення в науковому доробку Н.Побірченко, О.Сухомлинської, Є. Сявавко, В. Федяєвої.
Змістовий аспект полікультурної освіти, виявлення оптимальних засобів її реалізації на сучасному етапі досліджували В.Болгаріна, Л.Волик, Л.Горбунова, А.Джуринський, Г.Дмитрієв, В.Ковтун, І.Лощенова, А.Солодка та ін.
Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку висвітлено в працях І.Беха, Л.Божович, О.Савченко, А.Шемшуриної, де акцентується увага на тому, що молодші школярі характеризуються відкритістю до навколишнього світу, єдністю емоційно-вольових та пізнавальних аспектів діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок