Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,07 KB
Завантажень:
482
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний торговельно-економічний університет
Єрмошенко Анастасія Миколаївна
УДК 65.012.8:368.03
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічного університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Гончарова Наталія Петрівна
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри економіки підприємництва.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Козаченко Ганна Володимирівна
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, завідувач кафедри менеджменту.
кандидат економічних наук, доцент
Кузенко Тетяна Борисівна
Харківський національний економічний університет, доцент кафедри фінансів.
Провідна установа: Донецький державний університет управління,
кафедра менеджменту невиробничої сфери, Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк.
Захист відбудеться “_19_” __жовтня__ 2006 р. о _14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, аудиторія А-227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий “_14__” ___вересня____ 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. МорозоваЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний стан вітчизняного ринку страхових послуг вимагає від керівників та менеджерів страхових компаній прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, коли діяльність організацій перебуває під впливом загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, результатом яких може стати неплатоспроможність або банкрутство. Наявність жорсткої конкурентної боротьби на страховому ринку України загострює ці проблеми. Тому актуальним на сьогоднішній день стає забезпечення фінансової безпеки страхових організацій (ФБСО), як запоруки нормального їх функціонування.
Недотримання належного рівня ФБСО може призвести до уповільнення темпів зростання страховика, негативно вплинути на його ринкову вартість. Поряд із цим, страхові компанії є однією зі складових матеріальної основи фінансової безпеки держави, виступаючи водночас ще і частиною єдиного процесу відтворення економіки.
Основні аспекти визначення сутності поняття фінансової безпеки, відповідних загроз, індикаторів, а також системи критеріїв і параметрів фінансової безпеки досліджено у наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених: О.В. Ареф’євої, О.І. Барановського, І.О. Бланка, З.С. Варналія, Н.П. Ващекина, Н.П. Гончарової, К.С. Горячевої, Ф.І. Євдокімова, М.М. Єрмошенка, Я.А. Жаліла, В. Забродского, В.Б. Зубік, С.М. Ілляшенка, Л. Коженьовські, Г.В. Козаченко, Т.Б. Кузенко, Д. Ламбера, О.М. Ляшенка, Г.А. Пастернак-Таранушенка, В.П. Пономарьова, Р.С. Седегова, Н.В. Федорової, Н.П. Фокіної, В.В. Шликова, В.І. Ярочкіна та ін.
Разом із тим, варто відзначити недостатність розробки проблеми забезпечення фінансової безпеки страхових організацій. Окремі питання стосовно даного поняття досліджувались О.І. Барановським, Н.М. Внуковою, О.О. Гаманковою, Р.Глейзером, Ю.В. Панковим, В.О. Суховим.
Таким чином, окреслені проблеми зумовлюють необхідність і актуальність дослідження механізму забезпечення фінансової безпеки страхових організацій, а також мету, завдання і структуру дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження узгоджується з основними теоретичними положеннями, науковими результатами, а також висновками, одержаними у рамках проведення науково-дослідної роботи в Київському національному торговельно-економічному університеті „Методологічні аспекти підвищення ефективності функціонування страхового ринку України” (номер державної реєстрації 0104U000920).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок