Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-МОВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-МОВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Назва:
МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-МОВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,15 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
Омар А.Х. Авадала
УДК 004.891.3
МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-МОВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та
прогресивні інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті „Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівниккандидат технічних наук, професор
Судаков Борис Миколайович,
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, професор кафедри систем інформації
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Раскін Лев Григорович,
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
доктор технічних наук, професор
Бідюк Петро Іванович,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри математичних методів системного аналізу
Провідна установа |
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут”,
кафедра інформаційно-управляючих систем, м. Харків.
Захист відбудеться “16” лютого 2006р. о 14-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.07 у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут ” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут ” .
Автореферат розісланий “____“ ____________ 2006р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гамаюн I.П.
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми досліджень. Автоматизація процесів медичної діагностики, як один з найважливіших напрямків медицини, відіграє значну роль у підвищенні надійності і точності (вірогідності) діагностики захворювань. Аналіз існуючих автоматизованих систем медичної діагностики (МД) показав, що вони не повною мірою задовольняють вимогам до рішення задач, що вимагають складних логічних умовиводів в умовах високого ступеня невизначеності, неповноти і суперечливості вихідних даних. Вихід з положення, що створилося, бачиться в інтелектуалізації цих систем на основі нових інформаційних технологій і, зокрема, у застосуванні концепції експертних систем (ЕС), що допомагають людині при рішенні задач, які важко формалізувати. Одним з елементів ЕС є підсистема взаємодії з користувачем. Основу взаємодії складають мовні засоби, оскільки тільки за допомогою мови (формальної або природної) можна досягти визначеної мети у процесі спілкування комунікантів.
Існуючі мови взаємодії і подання знань в інтелектуальних системах, як правило, мають вузькоспеціалізовану спрямованість. Вони базуються на відомих логіко-математичних моделях (численні предикатів, системах продукцій, фреймах, семантичних мережах) і не дозволяють враховувати такі особливості досліджуваної предметної галузі як неповнота і суперечливість знань і даних, динамічність і невизначеність об'єктів предметної галузі. Крім того, відсутність єдиних теоретичних підходів до розробки всіх компонентів системи взаємодії, різноманіття користувачів (експерти, когнітологи, особи, що приймають рішення (ОПР)), яким необхідно надати різноманітні мовні засоби для рішення різних задач, труднощі освоєння формальних мов непрограмуючими користувачами визначають актуальність рішення науково-технічної задачі – розробки методів і моделей створення природно-мовного інтерфейсу (ПМІ) експертної системи медичної діагностики (ЕСМД) захворювань, що дозволяють підвищити ефективність процесу взаємодії користувачів із системою.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану наукових досліджень Національного технічного університету “ХПІ” у рамках державної теми “Дослідження технічних аспектів впровадження нових інформаційних технологій у навчальному процесі й обміну інтегрованими потоками даних між установами освіти” (ДР №0103U001541, МОН України), де здобувач був виконавцем окремих розділів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-МОВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок