Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ

ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ

Назва:
ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,15 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМ. П.Л.ШУПИКА
ВЕЛИЧКО
Владислав Валерійович
УДК 616.345 – 02: 616.348/352- 089 (043.3)
ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ
14.01.03 – хірургія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2005 рік
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Одеському державному медичному унiверситетi МОЗ України
Науковий керiвник: заслужений дiяч науки i технiки України, лауреат Дер-
жавної премiї України, доктор медичних наук, професор,
ГРУБНИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Одеський державний медичний унiверситет МОЗ України,
завiдувач кафедри хiрургiчних хвороб з
пiслядипломною пiдготовкою.
Офiцiйнi опоненти:
доктор медичних наук, професор, Бобров Олег євгенович, Киiвська медична академiя пiслядипломноп ?свiти iм. П.Л.Шупика МОЗ Украп?и, професор кафедри хiрургiп та опiкової хвороби.
доктор медичних наук, професор, Пойда Олександр Iванович, Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольца МОЗ Украiни, професор кафедри факультетської хiрургiї №1.
Провiдна установа: Науково-дослiдний iнститут хiрургiп ?а трансплантологiп ?МН Украiни (м. Киiв), вiддiл лапароскопiчноi хiрургiп ?а хiрургiп ?ечiнки.
Захист вiдбудеться “17” травня 2005 р. о 11 годинi на засiданнi спецiалiзованоi вченоi ради Д 26.613.08 при Киiвськiй медичнiй академiп ?iслядипломноi освiти iм. П.Л.Шупика МОЗ Украiни (04112, м. Киiв, вул. Дорогожицька, 9).
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Киiвськiй медичнiй академiп ?iслядипломноп ?свiти iм. П.Л.Шупика (м. Киiв, вул. Дорогожицька, 9).
Автореферат розiсланий “13” квiтня 2005 р.
Вчений секретар
спецiалiзованоп ?ченоi ради,
кандидат медичних наук, доцент Гвоздяк М.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Вперше лапароскопічна резекція товстої кишки - правобічна геміколонектомія - була виконана Jacobs у 1990 році. Впровадження малоінвазивних методів у хірургії товстої кишки пов’язане з такими наявними перевагами, як зниження рівня больового синдрому, частоти післяопераційних ускладнень, скорочення термінів раннього післяопераційного періоду, реабілітації. Частота ускладнень після лапароскопічних операцій за даними Колопроктологiчного центру України складає 24,3%, у той час як після відкритих втручань - 34,5% (Кучер М.Д., Криворук М.І. Шевелюк С.Б. зi співавт., 2003).
Однак, використання лапароскопії в хірургії товстої кишки має принципові відмінності від інших операцій на органах черевної порожнини. Велика довжина і мобільність товстої кишки, стиснення дій рухливими петлями тонкої кишки, необхідність перетинання великого масиву тканин, великих судин, а у випадках раку - виконання ретельної лімфодисекції, - усе це обумовило повільний розвиток лапароскопії в колопроктології (Reilly W.T., О'соnnеl M.J. et al., 1996; Александров В.Б., Александров К.Р., 1998; Хатьков И.Е., Фалькова А.Э., 1999).
Формування мiжкишкових анастомозiв у лапароскопiчнiй резекцiї товстої кишки можливо з використанням дорогих эндоскопiчних степлерiв, що сутєво стримує їх застосування, або екстракорпорально ручним швом, що в деяких випадках потребує додаткової мобiлiзацiї кишки (Joo J.S. et al., 1998).
Окрема тема наукових суперечок – застосування лапароскопії при онкологічних захворюваннях. Це пов’язане з відсутністю можливостей для пальпаторного визначення локалізації пухлини в ранніх стадіях, уточнення границь лімфодисекції, виконання проксимального лігування магістральних судин, у сегменті товстої кишки, що видаляється. Крім того, з 1993 року у літературі з’явилася інформація про рецидиви раку в ділянках троакарних ран (Cohen S.M., Wexner S.D., 1993; Jacquet P., Sugarbaker P.H. et al., 1995; Jacquet P., Jacquet N. et al., 1995; Boulez J., Espalieu P., Meeus P., 1997). Серед причин, що примушують перейти до лапаротомії, різні автори відзначають: спайковий процес після перенесених раніше операцій або внаслідок основного захворювання; великі розміри пухлини і проростання в сусідні структури; внутрішньочеревна кровотеча, яку не вдається зупинити лапароскопічно; технічні труднощі накладання міжкишкового анастомозу (Franclin M.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок