Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Назва:
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,07 KB
Завантажень:
444
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
ПОНОМАРЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
УДК 338.24:330.322
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління
національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк).
Науковий керівник – академік НАН України, доктор економічних наук, професор
Амоша Олександр Іванович,
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), директор інституту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Хобта Валентина Михайлівна, Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), завідуюча кафедрою економіки підприємства;
кандидат економічних наук, доцент
Коренєв Еміль Назарович,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ), доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Захист відбудеться 19 жовтня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.151.01 в Інституті економіки про-мисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Універси-тетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту еконо-міки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул. Уні-верситетська, 77.
Автореферат розісланий “7” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах формування ефективної соціально орієнтованої національної економіки першочергового значення набуває завдання регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки, оскільки це пов’язано з удосконаленням механізму залучення інвестицій.
Відомо, що фінансовий стан багатьох підприємств корпоративного сектору економіки достатньо складний. Головні причини цього – застаріле устаткування та технології в найважливіших галузях промисловості, нерозвиненість фондового ринку, недостатня ефективність державної бюджетної, податкової та кредитної політики в інвестиційній сфері, відсутність механізму залучення інвестицій у процесі корпоратизації та приватизації і, як наслідок, складності із залученням інвестицій у постприватизаційний період. Проте саме у корпоративному секторі економіки формуються основні інвестиційні джерела розвитку виробництва та фінансові ресурси держави. Тому питання розвитку господарських організацій нерозривно пов'язані з регулюванням інвестиційної діяльності, перш за все в цьому секторі національної економіки.
Вагомий внесок у розробку теоретичних та прикладних засад у сфері інвестиційної діяльності внесли такі вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Алимов, О. Амоша, Я. Берсуцький, І. Бланк, С. Богачов, Е. Брейлі, Ю. Брігхем, І. Булєєв, В. Вишневський, В. Газман, В. Геєць, М. Герасимчук, Г. Губерна, А. Кабанов, В. Ковальов, І. Лукінов, Д. Мерсер, М. Прокопенко, В. Савчук, Дж. Тьюлз, В. Хобта, М. Чумаченко, А. Шеремет. Незважаючи на велику кількість досліджень та публікацій з проблем інвестиційної діяльності, потребують поглиблених розробок теорія і методологія організаційно-правових форм регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки, а саме класифікація інвестицій у взаємозв’язку з порядком оподаткування різних форм і видів інвестицій та комплексного відображення результатів інвестиційної діяльності в статистичній звітності підприємств. Необхідність наукової розробки окреслених проблем з урахуванням вимог чинного законодавства свідчить про актуальність теми дисертації та її прикладне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: “Науково-мето-дичні основи забезпечення пропорційного розвитку виробничих комплексів регіону” (номер держреєстрації 0198U005736, 1997-2000 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок