Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Я ТА ІНШОГО: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Я ТА ІНШОГО: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Назва:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Я ТА ІНШОГО: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,64 KB
Завантажень:
496
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА
ДАНИЛЯК РОСТИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
УДК 165.242.2
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Я ТА ІНШОГО: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Спеціальність 09.00.02. – діалектика і методологія пізнання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Національного університету „Львівська політехніка”.
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор,
Петрушенко Віктор Леонтійович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
завідувач кафедри філософії.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор,
Малахов Віктор Аронович,
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,
головний науковий співробітник;
кандидат філософських наук, доцент,
Берестецька Тетяна Олексіївна,
Одеський державний медичний університет,
доцент кафедри філософії.
Провідна установа – Львівський національний університет імені Івана Франка.
Захист відбудеться “15” березня 2007р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Новосельського, 64.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24).
Автореферат розісланий “12” лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.В.Сумченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність теми дослідження. Сучасна українська дійсність відзначається суттєвими змінами політичних, соціально-економічних та духовних орієнтирів, які супроводжуються постанням якісно нового типу зв’язків між учасниками цього процесу. Філософський аналіз відношення між індивідами покликаний не лише зафіксувати його якісну специфіку, але й обґрунтувати необхідність того чи іншого типу зв’язку „Я-Інший” для оптимізації процесів соціального життя та успішної інтеграції України до європейської політичної, економічної та культурної спільноти.
Західноєвропейська філософія виробила цілу низку концептуальних підходів до аналізу міжіндивідних відносин (або, як частіше формулюється в сучасній літературі, відношення „Я-Інший”). Постає нагальна потреба дослідити їх у їхніх концептуально-методологічних складових, виявивши найсуттєвіші риси, та з’ясувати, як вони вплинули на вітчизняну філософську думку.
Проблема Іншого належить до ширшого контексту фундаментальної та актуальної для західноєвропейської філософії кількох останніх століть. Йдеться про дискусію стосовно опозиції самотності та спільності, індивідуалізму і спільнотності, атомізації та інтеграції, лібералізму і соціалізму, свого та чужого, універсалізму і партикуляризму тощо. Зважаючи на необхідність самовизначення української спільноти у питанні вибору світоглядно-ідеологічної позиції, проблема Іншого та її експлікації можуть слугувати орієнтиром такого вибору.
Загальновизнаним у сучасній філософії є факт виходу на перший план в усіх процесах суспільного життя міжіндивідних, власне людських відносин. Їх осмислення та можлива оптимізація дозволять не лише стабілізувати українське суспільство, але й виявити оригінальні прояви означеного відношення в контексті вітчизняних культурних традицій. Адже рух по тому чи іншому шляху соціально-економічного розвитку, побудова громадянського суспільства в Україні безпосередньо прискорюються чи гальмуються в залежності від того, який тип міжіндивідних відносин домінує в суспільстві.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження відповідає науковому напрямку кафедри: „Державотворчий процес в сучасній Україні: філософсько-методологічні проблеми”.
Ступінь розробки наукового дослідження проблеми. Проблема Іншого у своєму широкому контексті є однією з найдавніших філософських проблем. Її витоки знаходимо у грецькій філософії; тривалий період часу поняття та проблематика Іншого розвивалися в межах європейської новочасної філософії імпліцитно, без прямого вживання терміна „Інший”, у тих представників, що покладали в основу своїх міркувань принцип активності суб’єкта (Р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Я ТА ІНШОГО: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок