Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ІМУНОЛОГІЧНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

ІМУНОЛОГІЧНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ / сторінка 4

Назва:
ІМУНОЛОГІЧНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,21 KB
Завантажень:
318
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
При поступленні в стаціонар та після лікування за даними спірограми вивчали: дихальні резерви (ЖЄЛ, МВЛ), бронхіальну прохідність (ОФВ1, ФЖЄЛ, ПШ). За даними петлі “потік-об'єм” вивчали прохідність бронхів на різних рівнях: середню та максимальні об'ємні швидкості (СОШ25-75, МОШ25, МОШ50, МОШ75). Отримані фактичні дані виражали у відсотках від належних величин. Порушення прохідності бронхів констатували як незначні, помірні, виражені та різкі залежно від ступеня зниження. Визначення типу (обструктивний, рестриктивний, змішаний) та ступеня вентиляційної недостатності (ВН) проводили згідно критеріїв, запропонованих В.Г. Бокшею (1991). Добовий моніторинг функції зовнішнього дихання здійснювали у всіх дітей за допомогою пікфлоуметра (фірма “Clement Clark”, “Ремтранс”). У щоденниках персонал відмічав значення ПШ видиху, яка вимірювалась двічі на день (зранку і ввечері). Після чого розраховували середньодобову бронхопрохідність (СДБХ) та коливання добової бронхопрохідності (КДБХ).
Тиск в малому колі кровообігу визначали за методом Душаніна в модифікації Мельнікова (П.С.Мощич, 1999). Для цього записували електрокардіограму на апараті “Cardimax-Fx-326U” у трьох стандартних, грудних та V3R відведеннях. Ступінь легеневої гіпертензії встановлювали згідно критеріїв І.Х.Рабкі---на. Нормальним тиском вважали тиск 25-30 мм.рт.ст. За першу ступінь гі-пер--------------тензії приймали рівень тиску 31-60 мм.рт.ст., за другу – 61-100 мм.рт.ст., за третю - 100 мм.рт.ст. Помилка методу становить 6 мм.рт.ст. (П.С. Мощич, 1999).
Для визначення активності металовмісних ферментів та показників ПОЛ обстежено 105 дітей: з них 76 дітей другої клінічної групи та 29 дітей першої клінічної групи. Одночасно обстежено 15 здорових дітей у віці від 5 до 14 років для отримання об’єктивних показників норми. Активність каталази визначали методом А. Баха і С. Зубкової (Г.О. Бабенко, 1965). Насичення залізом трансферину плазми крові вивчали за методикою Г.О.Бабенка (1965). Активність церулоплазміну визначали за методом Н. Равіна в модифі-кації Г. Бабенка (Г.О.Бабенко, 1965). Активність крбоангідрази визначали в еритроцитах за методом В. Вендта (Г.О.Бабенко, 1965). Активність ПОЛ вивчали методом хемілюмінісценції (ХЛ). Із показників ПОЛ досліджували світлосуму спонтанної ХЛ, яка свідчить за загальний рівень ПОЛ - (Sсхл.х102) імп./с, амплітуду швидкого спалаху індукованої іонами заліза ХЛ - h у.о. (кількість гідроперекисів, як складової загального рівня ПОЛ). Антиоксидантний захист був представлений показником світлосуми повільного спалаху індукованої іонами заліза ХЛ – (SFе2+х102) імп./с. Матеріалом для дослідження була сироватка пацієнтів.
Визначення сироваткового вмісту цитокінів здійснювали з використанням наборів реактивів для імуноферментного аналізу фірми Diaclon (Франція) на спектрофотоколориметричному аналізаторі “Stat Fax 303 Plus” (США “Awareness Technology, inc.). Цитокіновий профіль оцінювали у 32 дітей, що отримували синглетно-кисневу терапію і у 24 дітей після традиційного лікування. У 16 здорових дітей визначали рівень цитокінів з метою отримання нормальних величин останніх.
Для отримання катамнестичних результатів було відібрано 30 пацієнтів. Аналіз катамнестичних даних через два місяці поєднував характеристику періоду ремісії, кількість загострень та їх важкість, зміну схеми базової терапії. Проводили загально-клінічне обстеження пацієнтів, спірометрію, визначення стану оксидантно-антиоксидантної системи за рівнем металовмісних ферментів (каталази, церулоплазміну, трансферину) та рівнем ПОЛ. Ступінь гіпоксії визначали за вмістом карбоангідрази.
Отримані в процесі спостереження числові дані оброблялись методами математичної статистики з розрахунком середніх величин (М), середньої похибки (m), середнього квадратичного відхилення (?). Для оцінки вірогідності порівнюваних величин використовувався критерій Колмогорова-Смірнова (?), Ст'юдента (t). Отримані відмінності визнавались не випадковими, якщо ймовірність (р) не перевищувала 0,05 (С.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ІМУНОЛОГІЧНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок