Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІМУНОФЕНОТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ І КРОВІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З РЕАКТИВНИМИ, АВТОІМУННИМИ ТА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ

ІМУНОФЕНОТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ І КРОВІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З РЕАКТИВНИМИ, АВТОІМУННИМИ ТА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Назва:
ІМУНОФЕНОТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ І КРОВІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З РЕАКТИВНИМИ, АВТОІМУННИМИ ТА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,55 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
ЛЕБЕДЬ Галина Богданівна
УДК:616.15+616.411-089.87:616.411-097
ІМУНОФЕНОТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ І КРОВІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З РЕАКТИВНИМИ, АВТОІМУННИМИ ТА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ
14.01.31. – Гематологія та трансфузіологія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті патології крові та трансфузійної медицини АМН України м.Львів
Науковий керівник - доктор медичних наук, професор
ЛОГІНСЬКИЙ Володимир Євстахович,
заступник директора з наукової роботи,
завідувач лабораторії імуноцитології та
генетики пухлин крові Інституту патології
крові та трансфузійної медицини АМН України
Офіційні опоненти -
Провідна установа -
Захист дисертації відбудеться 19.09.2001 р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01 Інституту гематології та трансфузіології АМН України (254060, м.Київ, вул. М.Берлінського,12).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гематології та трансфузіології АМН України (м.Київ).
Автореферат розісланий 03.08.2001 р.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення будови селезінки, її функцій та наслідків відсутності селезінки привели до усталеного погляду про її важливу роль в очищенні крові від дефектних клітин та корпускулярних антигенів за допомогою імунних чи неімунних механізмів [G.R.Lee, 1996, W.C.Chapman, 1999]. Поряд з фільтраційною функцією селезінка є великим органом імунної системи, де відбувається комітація та диференціація Т- і В-лімфоцитів, синтез антитіл.
Селезінка відіграє важливу, хоча і неоднозначну роль у виникненні та перебігу низки гематологічних хвороб. До них відносяться спадковий сфероцитоз (ССц), при якому посилене руйнування в селезінці дефектних еритроцитів приводить до реактивної гіперплазії органу, імунні цитопенії (автоімунна гемолітична анемія, АІГА; імунна тромбоцитопенічна пурпура, ІТП), де селезінка розглядається як місце синтезу антитіл та руйнування сенсибілізованих клітин крові [Г.Н.Дранник, 1999]. При лімфоїдних пухлинах дуже часто поражається селезінка, а деякі лімфоми (наприклад, лімфома маргінальної зони селезінки) первинно виникають у селезінці [J.V.Melo et al., 1987, V.O.Loginsky et al., 1993, X.Troussard et al., 1996, Д.Ф.Глузман і співавт., 1997]. Значення селезінки підтверджується ефективністю спленектомії, яка залишається важливим методом лікування цих захворювань [М.П.Павловський і співавт., 1994, K.A.Schwartz, 1998, A.Rovу, et al., 1998, П.Ф.Демидюк и соавт., 1999].
Зміни в імунній системі селезінки в згаданих гематологічних хворобах вивчені переважно на морфологічному рівні. Значно менше відомо про розлади популяцій та дозрівання лімфоїдних клітин, які можна визначити за порушенням їх імунофенотипового профілю. Сказане стосується як доброякісних процесів (дисфункції) селезінки, так і діагностики лімфоїдних пухлин, що уражають селезінку. Зокрема, не вивчені реактивні зміни при гіперплазії селезінки, зумовленій ССц, вплив розладів імунної системи на клінічні прояви та перебіг ІТП та АІГА, не розглядаються можливі зрушення в лімфоїдній системі селезінки при імунних цитопеніях під впливом лікування. Не з'ясовані субваріанти дозрілих лімфоїдних пухлин, при яких найчастіше виконується спленектомія, та не розроблена діагностична тактика оцінки фенотипу пухлинних лімфоцитів при ЗЛ.
Таким чином, оцінка змін в імунній системі селезінки порівняно з лімфоцитарним компартментом крові з доброякісними та злоякісними процесами, при яких спленектомія дає позитивний лікувальний результат, є актуальною науковою задачею з практичним значенням.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження безпосередньо пов'язаний з науково-дослідними роботами Інституту патології крові та трансфузійної медицини (№ Державної реєстрації UA 010126449P “Фенотипічні особливості лімфоїдних клітин і стан імунологічної реактивності при злоякісних лімфопроліферативних захворюваннях, ускладнених аутоімунними процесами, та розробка патогенетично обґрунтованих програм їх лікування"; № Державної реєстрації 0197U000988 “Значення цитокінового профілю у хворих злоякісними лімфопроліферативними захворюваннями для діагностики та прогнозування перебігу процесу з урахуванням імунофенотипічних, цитогенетичних особливостей і епідеміологічних аспектів, диференційованого лікування із застосуванням методів еферентної терапії”; № Державної реєстрації 01.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІМУНОФЕНОТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ І КРОВІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З РЕАКТИВНИМИ, АВТОІМУННИМИ ТА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок