Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі консервного виробництва України)

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі консервного виробництва України)

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі консервного виробництва України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,06 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЄРЕМЯН Олена Михайлівна
УДК: 657.44.011.4: 622.691.4.012
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі консервного виробництва України)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі підприємницької діяльності Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Ткаченко Надія Марківна,
Національний університет харчових технологій,
професор кафедри обліку і аудиту;
кандидат економічних наук, доцент
Бондар Микола Іванович,
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту в АПК
Провідна установа: Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України,
кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, м. Київ
Захист дисертації відбудеться „ 05 ” травня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, аудиторія 203.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Київ, пр.Перемоги, 54/1, а.201.
Автореферат розісланий „04” квітня 2005 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор Герасимович А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Економічно позитивним результатом виробничо – фінансової діяльності підприємства є прибуток. Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнення фінансових відносин з партнерами.
У бухгалтерському обліку структура і порядок формування фінансового результату є одним із важливіших питань. Від того, наскільки раціонально ведеться облік фінансових результатів, залежить величина виплат у бюджет, розрахунки з акціонерами. Достовірна звітність про фінансові результати є об’єктивною основою для аналізу фінансового стану підприємства, його прибутковості. У цьому зв’язку дуже важливо, щоб у бухгалтерському обліку і звітності були достовірно відображені всі господарські операції підприємства, враховані всі доходи і витрати в розрізі видів його діяльності, галузеві особливості підприємства.
З'ясуванню природи, умов виникнення, змісту, функціям, видам, оцінці, механізму формування і відображення в бухгалтерському обліку фінансового результату діяльності підприємств приділяли значну увагу в своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти у різні періоди часу. Вагомий внесок у дослідження цієї категорії зробили Х. Андерсен, А. Бабо, Л. Бернстайн, І. Бланк, О.Бородкін, С. Голов, І. Готліб, Д. Колдуелл, М. Кужельний, В. Лінник, Є. Мних, В. Орлова, В. Палій, С. Панчишин, В. Пархоменко, М. Пушкар, В. Рігер, Я. Соколов, В. Сопко, І. Фаріон, І. Фішер, М. Чумаченко, Е. Хендріксен та інші.
Віддаючи належне розробкам вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити, що в питаннях обліку і аналізу фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, що потребують детального дослідження і розробки пропозицій для практичної діяльності. Недостатність методичного та методологічного забезпечення процесу обліку і аналізу фінансових результатів і викликана цим складність в обліку обумовили вибір теми дисертаційної роботи та її основні напрямки.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково - дослідних робіт Київського національного економічного університету і є складовою кафедральної науково - дослідної теми “Вдосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Особисто автор підготувала підрозділ „Вдосконалення класифікації витрат і методології обліку фінансових результатів за видами діяльності підприємств консервного виробництва”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі консервного виробництва України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок