Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ НА ОСНОВІ СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТІВ ТА НОВИХ МУТАГЕНІВ

СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ НА ОСНОВІ СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТІВ ТА НОВИХ МУТАГЕНІВ

Назва:
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ НА ОСНОВІ СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТІВ ТА НОВИХ МУТАГЕНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,62 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Наукова новизна: Уточнено та доповнено видовий склад збудників хворо
б кореневої системи цукрових буряків в період вегетації (коренеїду, пар
ші, фузаріозної гнилі) і визначено їх шкодочинність на гібридах вітчизн
яної та зарубіжної селекції


Інститут цукрових буряків
Української академії аграрних наук
К У Ш Н І Р
Віктор Петрович
УДК 633.12 : 631.528.62
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО
СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
ГРЕЧКИ НА ОСНОВІ СТАРШИХ
ПОКОЛІНЬ МУТАНТІВ ТА НОВИХ
МУТАГЕНІВ
06.01.05 - селекція і насінництво
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Подільській державній аграрно - технічній ака-демії
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, Алексеєва Олена Семе-нівна, Подільська державна аграрно - технічна академія, завідувач кафедри рослинництва і селекції.
 
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, Васильківський Станіслав Петрович, Білоцерківський державний аграрний університет.
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Бочкарьова Любов Павлівна, Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин.
Провідна організація: Інститут землеробства УААН, відділ селекції круп’яних
культур, смт. Чабани.
Захист відбудеться 18 жовтня 2000р. о14 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.360.01 при Інституті цукрових буряків.
Адреса: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, Інститут цукрових буряків УААН.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту цукрових буряків УААН (другий корпус).
Автореферат розісланий 15 вересня 2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кірсанова Ю.В.
ВСТУП
Актуальність теми. Резервом підвищення врожайності гречки, збіль-шення виробництва зерна та поліпшення його якості є створення і впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів та дотри-мання сортової агротехніки.
Вихідний матеріал - це найбільш актуальне питання в селекції будь-якої культури, тим більше-гречки, тому що вона має вузький при-родній поліморфізм по цілому ряду господарсько-цінних ознак. Роз-ширити цей поліморфізм можна шляхом використання індукованого му-тагенезу.
Тому експериментальний мутагенез став одним з найпоширеніших методів створення різноманітного вихідного матеріалу. Основні дослідження в цьому напрямку ведуться в Науково-дослідному інсти-туті круп'яних культур Подільської державної аграрно-технічної академії. Результатом роботи є 8 сортів мутаційного походження, цінний вихідний матеріал має колекція мутантів світового генофон-ду гречки.
Використання різних мутагенних факторів на гречці дало мож-ливість встановити вплив обробітку насіння гамма-променями та хімічними мутагенами на мінливість гречки та її формотворчий про-цес, а також встановити їх ефективність в залежності від доз, концентрацій, експозицій та генотипу сорту.
Зв'язок роботи з науковими програмами. Досліди є складовою частиною держбюджетної тематики Науково-дослідного інституту круп'яних культур № 5-4 (Формування вихідного матеріалу в селек-ції гречки для безвідходної технології її використання та модер-нізація технології вирощування для південно-західного регіону України).
Мета та завдання досліджень. Метою досліджень є вивчення особ-ливостей мінливості мутантів старших поколінь та одержання нових цінних мутацій для колекції мутантів і створення вихідного мате-ріалу з новими ознаками та властивостями на основі гібридів.
Для вирішення цієї мети ставились слідуючі задачі:
- проаналізувати мінливість мутантів старших поколінь;
- простежити мінливість мутантів від багаторазового в поко-ліннях гамма-опромінення;
- одержати новий вихідний матеріал шляхом впливу різних му-тагенних факторів на гібриди;
- вивчити особливості мутування гібридів під впливом різних мутагенів;
- провести класифікацію новоутворень в мутантних популяціях;
- виділити форми з господарсько-цінними ознаками для вико-ристання їх як вихідний матеріал в практичній селекції;
- дати господарсько-біологічну характеристику перспективним номерам.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ НА ОСНОВІ СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТІВ ТА НОВИХ МУТАГЕНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок