Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША (ПЕРЕКЛАДИ. КРИТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ. ТВОРЧЕ ЗАСВОЄННЯ)

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША (ПЕРЕКЛАДИ. КРИТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ. ТВОРЧЕ ЗАСВОЄННЯ)

Назва:
АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША (ПЕРЕКЛАДИ. КРИТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ. ТВОРЧЕ ЗАСВОЄННЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,73 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА
ДЕВДЮК ІВАННА ВАСИЛІВНА
УДК 82.091+820+883 “18”
АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
(ПЕРЕКЛАДИ. КРИТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ. ТВОРЧЕ ЗАСВОЄННЯ)
10. 01. 05 - ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
КАНДИДАТА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК
КИЇВ - 1999
 


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі світової літератури Прикарпатського уні-верситету ім. Василя Стефаника.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
-МАТВІЇШИН Володимир Григорович, завіду--------вач
кафедри світової літератури Прикарпатського
університету ім. Василя Стефаника
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор, член-корес-
-----------------пон-дент Національної академії наук Укра-їни
НАЛИВАЙКО Дмитро Сергійович,
професор кафедри філології Національного уні-вер--
ситету “Києво-Могилянська Академія”.
кандидат філологічних наук, професор
ГАЄВСЬКА Надія Марківна, професор кафедри
історії української літератури Київського
університету імені Тараса Шевченка.
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка, кафедра теорії
літератури і
порівняльного літературознавства.
 
Захист відбудеться 9 червня 1999 року о 14 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д 26.178.02 при Інституті літератури ім. Т.Г.Шев-------ченка НАН України (252001, Київ-1, вул. М.Гру-шев-ського, 4)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту лі-те-ра--тури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.
Автореферат розісланий “ 3 ” травня 1999 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ГАЙНІЧЕРУ О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі розвитку вітчизняного літера--турознавства cпостерігається активізація компаративістських методів дослідження. Внаслідок цього природно виникло прагнення визначити місце українського письменства в євро-пей----ському та світовому контексті. Підвалини компаративістики були закладені в Укра---їні у ХІХ столітті М.Драгомановим, М.Дашкевичем, І.Франком, М.Павликом, В.Щуратом та ін. У ХХ столітті порівняльно-історичні та типологічні студії успішно продовжили О.Білецький, Г.Вервес, М.Возняк, А.Волков, А.Войтюк М.Гольберг, Л.Грицик, Р.Гром’як, І.Журавська, Д.Затонський, Р.Зорівчак, Г.Кочур, Н.Крутікова, М.Наєнко, Д.Наливайко, М.Но--викова, В.Матвіїшин, С.Павличко, О.Пахльовська, Ф.По-гре-бенник, В.Полєк, К.Ша-хо-ва та ін. Спираючись на по-рів-няль-ний аналіз, який охоплює вивчення контактно-генетичних зв’язків і типологічних сходжень у їхній органічній єдності, cучасні до-слід-ни-ки-компаративісти прагнуть встановити моменти “спільності й національної своєрідності” нашої літератури “в її русі та її явищах”1.
Оскільки вихідною базою порівняльних студій є передусім контактно-генетичні дослідження специфічних закономірностей розвитку національної літератури, постає необхідність поглибленого осмислення духовного доробку ряду вітчизняних майстрів слова, котрі, свідомо орієн-туючись на розвинуті мистецько-культурні середовища, своєю творчістю сприяли тематичному, жанровому та художньому оновленню українського красного письменства, а отже, входженню його у світову літературну систему. Нашу увагу привернула спадщина одного з найвидатніших письменників та громадських діячів минулого століття Пантелеймона Куліша. Як митець-культурник, котрий понад усе ставив розвиток рідної мови і літератури, Куліш своєю різноманітною та багатогранною діяльністю завжди прагнув збагатити національне письмен-----ство новітніми формами, темами, мотивами, підняти його на якісно вищий рівень. З цією метою наполегливо працював над засвоєнням іноземних мов, студіював твори зарубіжних авторів, а на старості років активно взявся за перекладацьку справу. Небезпідставно М.Драгоманов у листі до І.Франка від 2. 03. 1894 року писав, що Куліш “і досі найбільше образований з усіх наших писателів і, як не дивно, навіть нові речі пристають до него скорше, ніж до других”2.
Об’єктом культурних зацікавлень П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША (ПЕРЕКЛАДИ. КРИТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ. ТВОРЧЕ ЗАСВОЄННЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок