Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> державно-громадське управління загальноЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ на районному рівні

державно-громадське управління загальноЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ на районному рівні

Назва:
державно-громадське управління загальноЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ на районному рівні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,47 KB
Завантажень:
391
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇН
И


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ГРАБОВСЬКИЙ В’ячеслав Альбертович
УДК 351.851:352:37.014
державно-громадське управління загальноЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ на районному рівні
25.00.02 - механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
МАЙБОРОДА Василь Каленикович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
професор кафедри управління освітою.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
ДЕМ’ЯНЕНКО Наталія Миколаївна, Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
завідувач кафедри історії освітньо-виховних систем;
кандидат наук з державного управління
ЗАГОРОДНЮК Сергій Васильович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, завідувач сектора з координації наукових і дисертаційних досліджень управління координації наукових досліджень.
Провідна установа – | Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра менеджменту освіти, м. Київ.
Захист відбудеться 7 лютого 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії дер-жавного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 5 січня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
О.В.Жабенко
Підписано до друку 30.12.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,28.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження визначається змінами в суспільно-політичній структурі нашої країни, що обумовлюють необхідність нової освітньої політики, спрямованої на побудову демократичної, правової держави та задоволення освітніх потреб громадян незалежної України. Стрімкі зміни політичної, економічної, соціальної та культурної сфер людської діяльності ставлять на порядок денний питання щодо зміни підходів, методів, стилів виробничих відносин і поступового перетворення жорсткого субординаційного управління сучасними організаціями на мобільне, гнучке. Це, у свою чергу, вимагає суттєвої перебудови системи державного управління освітою.
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. спрямовує діяль-ність державних службовців на пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління освітою, які мають утверджуватися як державно-гро-мадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з гро-мад-ським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості громад-ської думки.
Окремої уваги потребує перебудова державної системи управління загальною середньою освітою на районному рівні, пошук нових та модернізація старих механізмів її здійснення в умовах переходу до ринкової економіки.
Проблема державно-громадського управління освітою в умовах соціаль-но-економічних перетворень у країні виходить за межі галузевого суто освітян-ського питання й набуває загальнодержавного значення.
Вітчизняна теорія державного управління містить основні методологічні засади демократизації державного апарату. Об’єктивна характеристика розвитку державного управління освітою висвітлюється в працях таких учених, як В.Б.Авер’янов, В.Д.Бакуменко, М.В.Князєв, В.І.Луговий, В.К.Майборода, Н.Р.Нижник та ін. Водночас зміни соціально-економічної структури суспіль-ства потребують підвищення уваги до розвитку освіти з позицій демократизації державного управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: державно-громадське управління загальноЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ на районному рівні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок