Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
218
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ІВАНОВА Вікторія Миколаївна
УДК 339.727.2(316.32)
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ–2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі глобальних систем сучасної цивілізації
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Науковий керівник |
доктор економічних наук, професор
СІДЕНКО Світлана Володимирівна,
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, провідний науковий співробітник, заступник завідувача відділу глобальних систем сучасної цивілізації
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
ЛУКЯНЕНКО Дмитро Григорович,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана, декан факультету
міжнародної економіки та менеджменту
кандидат економічних наук
ЛИТВИНЕНКО Віктор Миколайович,
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник відділу глобалістики, геополітики
і геоекономіки
Захист відбудеться 11 березня 2008 року о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .176.01 в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ, вул. Леонтовича, 5.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ, вул. Леонтовича, .
Автореферат розісланий “11” лютого 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
А.М. Хахлюк


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. В умовах нової ринкової економіки України в контексті завдань переходу до інноваційної моделі розвитку виключно важливого значення набуває проблема недостатніх обсягів внутрішніх інвестиційних ресурсів та відсутності сприятливих умов для їх нагромадження. Водночас, обсяги і темпи зростання інвестицій, їх структура та якісні характеристики є визначальними чинниками економічного зростання. Вирішення проблеми недостатності внутрішніх інвестиційних ресурсів передбачає залучення закордонних інвестицій. В Україні ж, незважаючи на деяке пожвавлення інвестиційного процесу, позитивні тенденції в інвестиційній сфері ще не набули сталого характеру, продовжують діяти чинники, що стримують приплив іноземного капіталу. Тому забезпечення економічного зростання актуалізує проблему формування ефективної взаємодії внутрішніх та іноземних інвестицій у процесі розвитку національної економіки.
Важливість вказаної проблеми закономірно привертає до неї увагу великої кількості вітчизняних і зарубіжних економістів. Більшість праць науковців присвячена прикладному аналізу сучасного стану інвестиційного процесу в Україні, зарубіжній практиці державного регулювання інвестиційної діяльності, дослідженню інструментів формування інвестиційного клімату, проблемам активізації залучення іноземних капіталів у вітчизняну економіку та аналізу механізмів їх ефективного використання. В Україні дослі-джен-нями зазначеної проблематики займаються Т.Бень, В.Будкін, В.Геєць, О.Гаврилюк, Б.Губський, Я.Жаліло, Д.Лук’яненко, В.Литвиненко, О.Махмудов, О.Моліна, Б.Па-на-сюк, А.Пересада, С.Сіденко та інші. Дослідження вказаних питань містяться у працях зарубіжних науковців, зокрема А.Вальраса, А.Маршалла, І.Фішера, Е.Чемберліна, Дж.Робінсон, Й.Шумпетера, Р.-Ф.Харрода, О.Домара, В.Мітчелла, Дж.Даннінга, П.Джесиньськи та ін.
Незважаючи на велику кількість оригінальних і змістовних праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених з досліджуваної проблематики, слід відзначити, що в доробку сучасної української економічної думки практично відсутні фундаментальні дослідження, присвячені саме проблемам взаємодії національних та іноземних капіталів в національній економіці України. Заува-жимо також, що ціла низка питань, пов’язаних з реалізацією національного інвестиційного потенціалу економіки України, носить дискусійний характер.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок