Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> управління НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ

управління НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ

Назва:
управління НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,99 KB
Завантажень:
285
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДІДЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
УДК 330.341.1:658.589
управління НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ
НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ
Спеціальність 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним
прогресом
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - | кандидат економічних наук, доцент
Васильєва Тетяна Анатоліївна,
Українська академія банківської справи,
доцент кафедри управління та
зовнішньоекономічної діяльності
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Теліженко Олександр Михайлович,
Сумський державний університет,
завідуючий кафедрою управління
кандидат економічних наук
Кавуненко Лідія Пилипівна,
Центр досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва
НАН України, заступник директора
з наукової роботи
Провідна установа - | Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра менеджменту
Захист дисертації відбудеться “30” вересня 2005 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий “21” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сабадаш В.В.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Як свідчить світовий досвід, рівень розвитку більшості країн-лідерів світового ринку в останні десятиріччя в значній мірі визначається темпами інтенсифікації науково-технічного прогресу (НТП), а також здатністю створювати інновації та впроваджувати їх у масове виробництво. Однак загальновизнаним є той факт, що інноваційна діяльність це один з найбільш ризикових видів підприємництва. За статистикою, 50-60% усіх дослідно-конструкторських розробок так ніколи і не перетворюються в комерційно використовувану нову продукцію, після появи на ринку можливість успіху нововведення не перевищує 74%, з десяти товарів, що випускаються вперше, вісім не виправдовують пов'язаних з ними комерційних очікувань. У зв'язку з цим на перший план сьогодні виходять проблеми, пов'язані з управлінням ризиками, що виникають в процесі інноваційного підприємництва.
Актуальність дисертаційного дослідження визначається необхідністю інтенсифікації НТП, що, на наш погляд, можливо за умови розробки, обґрунтування і впровадження ефективної системи ризик-менеджменту інновацій.
Фундаментальні теоретичні, методологічні, методичні і практичні аспекти управління ризиками інновацій знайшли відображення в роботах багатьох вітчизняних і закордонних учених, зокрема, В.Артеменка, А.Бондаренко, В.Божкової, С.Валдайцева, Н.Гончарової, М.Грачової, П.Завліна, С.Ілляшенка, М.Крупки, М.Лапусти, І.Лукасевіча, В.Мединського, Л.Оголевої, О.Теліженка, Л.Шаршукової, С. Філіна й ін.
Разом з тим, формування цілісної системи ризик-менеджменту інновацій ще далеко від завершення, подальшого дослідження вимагає комплекс питань, пов'язаних із класифікацією ризиків інновацій, їх якісною і кількісною оцінкою, урахуванням фактору невизначеності при управлінні інноваційними проектами.
Ставлячи за мету науково-методичне забезпечення процесу управління науково-технічним прогресом, автор виходив, насамперед, із необхідності удосконалення системи управління ризиками інновацій, поглиблення теоретичних і методичних основ урахування фактора невизначеності при оцінці інноваційних проектів.
Усе вищевикладене й обумовило вибір об'єкта, теми, мети дослідження, її актуальність, сформувало структуру дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем. Дисертант брала участь як співавтор у виконанні наступних тем і програм: „Розробка фундаментальних економічних основ теорії розвитку” (№ДР 0103U007663), де автором визначено концептуальні підходи до формування системи ризик-менеджменту інновацій; „Проблеми економіки і управління розвитком підприємств у транзитивній економіці” (№ДР 0103U004592), де автором викладено рекомендації щодо удосконалення процедури урахування невизначеності при оцінці ефективності інноваційних проектів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: управління НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок