Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Назва:
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,84 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇН
И


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
державного управління
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПАРХОМЕНКО-КУЦЕВІЛ Оксана Ігорівна
УДК 35.082 (477): 35.085
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
25.00.03 – державна служба
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
ДНІПРОПЕТРОВСЬК – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії, соціології державного управління Дніпро-петровського регіонального інституту державного управління Національ-ної академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор соціологічних наук, професор
Сурмін Юрій Петрович,
Національна академія державного управління при Президентові України, перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування.
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, доцент
Михненко Анатолій Михайлович,
заступник Керівника Головної служби регіональної та кадрової політики – керівник департаменту кадрової політики Секретаріату Президента України;
 
кандидат наук з державного управління, доцент
Рачинський Анатолій Петрович,
начальник Управління з питань майна комунальної власності Київської обласної державної адміністрації.
Провідна установа – | Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”,
м. Запоріжжя, кафедра державного управління та адміністративного менеджменту.
 
Захист відбудеться 4 січня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29, к. 104.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29).
Автореферат розісланий 2 грудня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Т. Гончарук
Підписано до друку 2.12.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 0,9.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Трансформаційні процеси в українському суспільстві актуалізують потребу підвищення ефективності державної влади, суттєвого переосмислення ролі державної служби в державному управлінні, реформуванні органів влади всіх рівнів, особливо у зв’язку зі змінами, що відбулися на початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні. Внаслідок цього за період 1991-2004 рр. відбулися істотні кількісні й якісні зрушення в кадровому складі органів управління як на державному, так і на регіональному й місцевому рівнях. Аналіз свідчить, що на цей час кадровий склад державної служби є досить різнорідним. До нього увійшли молоді фахівці, які не мали спеціальної фахової підготовки й практичного досвіду, а також частина колишніх партійних, комсомольських кадрів і працівники радянських органів, чисельність яких у 1990 р. становила відповідно 40,3 тис., 9,7 тис. та 3 тис. осіб. Сьогодні в Україні працює майже 251,5 тис. державних службовців, а також 89,6 тис. осіб, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування. Питома вага державних службовців у складі населення України дорівнює 0,5%. До речі, цей показник у Польщі становить 0,6%, у США – 4,4%, у Франції та Австрії – близько 6%, у Швеції – 9,8%. Крім того, в українській державній службі спостерігається висока плинність кадрів, яка сягає 20% на рік, діяльність усіх чиновників суттєво залежить від політичної ситуації в державі, призначення на посади вищих посадовців відбувається не прозоро, без проведення конкурсу.
До цього часу політика у сфері управління кадрами державної служби характеризується застосуванням неефективних напрацьованих за радянський період методів роботи з персоналом, які вже застаріли, консервативністю, неволодінням сучасними технологіями управління кадрами, що призводить до “непривабливості” державної служби як для професійних кадрів, так і для молоді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок