Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІВ І МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ОКИСНИХ СПОЛУК З СТРУКТУРОЮ ГРАНАТУ ТА ПЕРОВСКІТУ

Загрузка...

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІВ І МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ОКИСНИХ СПОЛУК З СТРУКТУРОЮ ГРАНАТУ ТА ПЕРОВСКІТУ / сторінка 3

Назва:
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІВ І МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ОКИСНИХ СПОЛУК З СТРУКТУРОЮ ГРАНАТУ ТА ПЕРОВСКІТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,20 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Об’єктом досліджень були закономірності формування центрів люмінесценції під час кристалізації МП і МП оксидів з структурою гранату і перовскіту та Al2O3 з розплаву і РР, а також фізичні явища, що виникають у процесах випромінювальної релаксації електронних збуджень у цих оксидах.
Предметом досліджень були кристалізація методом РФЕ з РР на основі флюсів PbO-B2O3 і Ві2О3 та люмінесцентні властивості нелегованих і легованих РЗ йонами з 5d-4f переходами (Се3+, Pr3+), ІД елементів III групи (La3+, Lu3+, Y3+, Sc3+, Ga3+, In3+) та ртутеподібними домішками (Pb2+ і Bi3+) МП гранатів А3В5О12, де A = Y, Lu, Gd; B = Al, Ga; перовскітів АAlO3, де A = Y, Lu; а також Al2O3, порівняно з об’ємними МК цих сполук, які отримано з розплаву методами Чохральского і Бріджмена.
Досягнення цієї мети вимагало розв’язання основних наукових завдань:
Провести оригінальні роботи із синтезу методом РФЕ нелегованих і легованих різними типами домішок МП окисних сполук системи Al2O3-Y2O3-R2O3 (R- РЗ йони) із структурою перовскіту АAlO3 та гранату А3В5О12 (A = Y, РЗ йони; B = Al, Ga), а також a-Al2O3.
На підставі порівняльного аналізу люмінесцентних властивостей МК і МП, зокрема методами часово-роздільної спектроскопії при збудженні імпульсними джерелами випромінювання, встановити природу власної люмінесценції окисних сполук із структурою гранату і перовскіту.
Встановити закономірності утворення дефектами структури, їх асоціатами і фоновими домішками центрів люмінесценції, центрів захоплення та інших можливих каналів дисипації енергії збудження в МК і МП Al- та Ga-гранатів, Al-перовскітів та a-Al2O3.
Докладно дослідити оптичні, люмінесцентні та світлотехнічні характеристики МП і МК оксидів із структурою гранату, перовскіту і Al2O3 з різними типами домішок. Встановити особливості люмінесценції і трансферу енергії збудження до домішкових центрів в сцинтиляторах на основі МК і МП цих оксидів, кристалізованих відповідно з розплаву та РР методом РФЕ.
5. Розробити основи промислових технологій одержання сцинтиляторів та екранів на основі МП окисних сполук методом РФЕ.
6. Створити серію нових люмінесцентних перетворювачів на основі МП Lu-вмісних гранатів, перовскітів і a-Al2O3, які придатні для використання як КЛ екрани та сцинтилятори для радіаційного моніторингу та візуалізації рентґенівських зображень з високою просторовою роздільною здатністю.
Методи досліджень: 1) порівняльний аналіз спектрів катодолюмінісценції (КЛ), термо-стимульованої люмінесценції (ТСЛ) та світловиходу КЛ і радіолюмінесценції при збудженні відповідно електронним променем та ?-частинками джерела Pu239 МК і МП досліджуваних окисних сполук; 2) люмінесцентна спектроскопія МК і МП з часовим розділенням при збудженні імпульсним рентґенівським випромінюванням (РВ) і синхротронним випромінюванням (СВ) з енергією Е = 3,7-25 еВ в температурних інтервалах 8-77-300 К.
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Уперше продемонстровано можливість кристалізації нелегованих і легованих йонами Се3+ і Pr3+ МП Lu3Al5O12 (LuAG) і LuAlO3 (LuAP) відповідно на підкладках Y3Al5O12 (YAG) і YAlO3 (YAP) без будь-якого додаткового легування для зниження різниці ?a між параметрами ґратки МП і підкладки. Це дозволило встановити набагато ширшу умову - 0,093 A < ?a для кристалізації МП Al-гранатів на підкладках YAG та суттєво розширити клас сцинтиляторів на основі МП гранатів і перовскітів та сферу їхнього застосування. Показано, що основним механізмом, що сприяє кристалізації МП LuAG на підкладках YAG, є утворення перехідного шару на межі поділу МП-підкладка.
2. Показано, що особливості люмінесцентних властивостей МП оксидів системи Al2O3-Y2O3-R2O3 (R- РЗ іони) із структурою гранату А3В5О12 і перовскіту АВО3, які отримано методом PФЕ з РР, порівняно з об’ємними МК аналогами, які одержано з розплаву, обумовлені відсутністю в МП АД типу АВ і ВА та гранично низькими концентраціями ВД. У свою чергу, люмінесцентні властивості МП оксидів зазнають впливу фонових домішок йонів Pb2+ і Bi3+, які є компонентами РР під час кристалізації цих МП методом РФЕ.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІВ І МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ОКИСНИХ СПОЛУК З СТРУКТУРОЮ ГРАНАТУ ТА ПЕРОВСКІТУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок