Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ

Назва:
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,20 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
ЛОЗИНСЬКИЙ Андрій Орестович
УДК 007: 681.516.4
681.518.2
681.513.6
681.51.011
621.311
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ОБ’ЄКТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ
Спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів – 2004
Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор
Плахтина Омелян Григорович,
професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного універ-ситету “Львівська політехніка”.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Клепіков Володимир Борисович,
завідувач кафедри автоматизованих електро-ме-ха-нічних систем Національного технічного універ-ситету “Харківський політехнічний інститут”;
доктор технічних наук, професор
Радімов Сергій Миколайович,
професор кафедри електротехніки та електро-обладнання суден Одеського Національного морського університету;
доктор технічних наук, професор
Садовой Олександр Валентинович,
завідувач кафедри електрообладнання Дніпродзер-жинського державного технічного університету.
Провідна установа - Національний гірничий університет України, кафедра електропривода (м. Дніпропетровськ).
Захист відбудеться “22” червня 2004 р. о “10” год. “00” хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.02 в Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, ауд. 114).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “_14_” _травня_ 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Коруд В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасні вимоги щодо якості готової продукції та зменшен-ня затрат на її виготовлення ставлять нові задачі при проектуванні систем керування технологічними процесами. Значним резервом стосовно задоволення цих вимог в папероробних та металургійних технологічних процесах, а також системах промис-лових маніпуляторів, як свідчить досвід провідних електротехнічних компаній, є синтез оптимальних електромеханічних систем, які забезпечують необхідні характе-ристики технологічного обладнання. Спільними рисами таких електро-меха-нічних систем є забезпечення функціонування технологічного об’єкта в заданій робочій точці (дугові сталепла-вильні печі, дефібрери) чи відпрацювання заданої тахограми руху (промислові маніпулятори), що є оптимальними з точки зору сформованого критерію якості, в умовах дії як детермінованих, так і випадкових збурень, форму-вання необхідних динамічних характеристик в різних режимах роботи за наявності істотних нелінійностей та значних змін параметрів, а також взаємних впливів між окремими підсистемами. Сучасна постановка задачі формування динаміки і статики електромеханічних систем включає також і вимоги щодо інваріантності та робаст-ності замкнутих систем відносно параметричних і силових збурень, які характерні згаданим вище технологічним процесам. Отже, синтез оптимального керу-вання такими технологічними об'єктами вимагає ідентифікації стану об'єкта та відповідної адаптації параметрів системи керування. Ці задачі істотно ускладню-ються при неповноті інформації про об'єкт та зміну його параметрів у часі.
Зреалізувати перелічені вимоги можна шляхом створення систем на основі принципів інтелектуального керування. Проте традиційні для створення таких систем керування підходи, що базуються на формуванні стратегії керу-ван-ня об'єктом за допомогою якісних логічних правил вибору сигналу керування в різноманітних ситуаціях (системи з нечіткими регуляторами), пошуку необхідного опти-мального керування в процесі навчання і подальшого контролю та, у разі необ-хідності, доналагодження отриманого регулятора в процесі роботи об'єкта (системи керування зі штучними нейронними мережами), а також їх поєднання, що знай-шло своє відображення у виникненні нейро-фаззи систем, мають спільні недоліки:
· складність формування загальних правил вибору структури регулятора для кожного зі згаданих підходів зумовлює їх відсутність і тому зали-шається актуальною задача структурного синтезу регулятора в кож-ному окремому випадку;
· велика кількість параметрів, що можуть бути змінені, ускладнює розв'язування задачі параметричної оптимізації і вимагає застосу-вання спеціальних методів;
· аналіз роботи отриманих регуляторів та фор-му-вання критеріїв стійкості таких систем є досить складною задачею, з точки зору врахування їх нелінійних ефектів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок