Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Назва:
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,60 KB
Завантажень:
356
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Харламова Ганна Олексіївна
УДК 330.43:339.727.2
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Спеціальність 08.00.11 –
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Черняк Олександр Іванович
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри економічної кібернетики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Скрипниченко Марія Іллівна
ДУ “Інститут економіки і прогнозування” НАН України, керівник відділу моделювання економічного розвитку;
кандидат економічних наук, доцент
Долінський Леонід Борисович
ДВНЗ „Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана”,
доцент кафедри економіко-математичних методів
Захист відбудеться "13" червня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ-22, вул. Васильківська, 90-А, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім. 12.
Автореферат розісланий " 13 " травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук І. І. Мазур
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Викликом глобалізаційного сьогодення є ефект сканування світовим інвестиційним капіталом глобального економічного простору у пошуку ресурсних переваг тієї чи іншої території. Від інвестиційного потенціалу країни-реципієнта залежить, які капітали і в яких об’ємах прийдуть в країну, наскільки ефективно країна зможе використати вигоди іноземного інвестування. Актуальним завданням сьогодення є розробка комплексної оцінки інвестиційної привабливості економіки України, яка б стала науковим підґрунтям стратегії розвитку інвестиційного потенціалу України в сучасних умовах глобалізації.
Найвідомішими іноземними роботами з аналізу та моделювання впливів прямих іноземних інвестицій (ПІІ) є роботи Дж. Луіза, Е. Грахама. Серед вітчизняних дослідників проблематикою прямого іноземного інвестування займаються Базилевич В.Д., Бланк І.О., Борщевський В.В., Гальчинський А.С., Геєць В.М., Губський Б.В., Захарін С.В, Лук'яненко Д.Г., Носова О.В., Осецький В.Л., Пересада А.А., Процків О.П., Реверчук С.К., Рогач О.І., Федоренко В.Г., Черваньов Д.М., Чухно А.А., Школа І.М. та інші. Математичні методи побудови моделей економічних процесів дістали значного розвитку у працях Вітлінського В.В., Долінського Л.Б., Клєбанової Т.С., Ковальчука К.Ф., Лисенка Ю.Г., Лук’яненко І.Г., Ляшенка І.М., Михалевича М.В., Порохні В.М., Скрипниченко М.І., Черняка О.І. та інших.
Незважаючи на наукову значимість існуючих досліджень, ще далеко не всі проблеми, пов’язані з прямим іноземним інвестуванням, досліджені в повній мірі. Відчувається дефіцит економіко-математичних та економетричних досліджень концептуальних проблем прямого іноземного інвестування в Україні, які б обґрунтовували та кількісно ілюстрували істинність теоретичних узагальнень у співвідношенні їх з реальною економічною дійсністю. Об’єктивно необхідним є дослідження сутності та ролі прямого іноземного інвестування у контексті економічного зростання засобами економетричного аналізу, що надасть можливість формалізувати взаємозв’язок між рівнем прямого іноземного інвестування і темпами соціально-економічного розвитку, і, відповідно, підвести емпіричний базис під теоретичні гіпотези. Все це обумовило мету, задачі, логіку, і вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок