Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ВИМІРИ САМОСВІДОМОСТІ

ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ВИМІРИ САМОСВІДОМОСТІ

Назва:
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ВИМІРИ САМОСВІДОМОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,91 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
МУРАТОВА Ірина Анатоліївна
УДК 37.032:101
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ВИМІРИ САМОСВІДОМОСТІ
09.00.10 – філософія освіти
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор філософських наук, професор
НОВІКОВ Борис Володимирович,
Національний технічний університет України“
КПІ”, декан факультету соціології, завідувач
кафедри філософії
Офіційні опоненти: | доктор філософських наук, доцент
ШКЕПУ Марія Олексіївна,
Національний авіаційний університет,
професор кафедри філософії
кандидат філософських наук, доцент,
ПАВЛОВА Олена Юріївна,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри філософії
Захист відбудеться “26” вересня 2007 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 Національного технічного університету України “КПІ” за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 514.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України “КПІ” за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37.
Автореферат розісланий “23” серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філософських наук, доцент О.В. Романовська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми обумовлена об’єктивною необхідністю перманентного філософського осмислення феномену самосвідомості в контексті модернізації освіти в Україні та світі, в контексті прагнення до створення спільного європейського наукового та освітнього простору. Філософське дослідження самосвідомості зумисне розгортається саме в освітньому вимірі, оскільки з пріоритетом освіти пов'язана сучасна стратегія науково-технологічного і суспільного розвитку України. Це актуалізує проблему формування і розкриття освітнього потенціалу самосвідомості, його філософського осягнення, пошук шляхів та способів актуалізації.
Перспектива розвитку освіти в Україні залежить від наукового осмислення граничних основ педагогічного знання і педагогічної діяльності в цілому та від успіху справи організації освітньої практики. Саме освіта, що олюднює знання і, – будучи осереддям соціалізації, – забезпечує розвиток людини, має стати пріоритетною сферою в Україні. З цим пов’язана проблема сутнісного самоусвідомлення людини, яке актуалізується в суперечливих умовах модернізації освіти.
Процеси, що відбуваються в Україні, спрямовують систему освіти, з одного боку, на людину, розвиток її здібностей і потреб, а з другого – на вимоги ринку освітніх послуг. Освіта опиняється на перетині активного впливу конструктивних і деструктивних за своїми результатами детермінант. Як наслідок, сучасна людина може стати як недостовірною – некреативною, відділеною від власної сутності, нездійсненою, соціально пасивною, а може здійснитися як суб’єкт історії, як самодіяльний суб’єкт, як суб’єктність.
Актуальність дослідження обумовлюється також недостатнім ступенем нині сущої наукової розробки проблеми – теоретичні розробки філософії освіти, як правило, не орієнтуються на формування теоретичної самосвідомості як суттєвого фактора у формуванні людини взагалі і професіоналів універсального типу зокрема. Ще й дотепер прерогатива такого підходу до названої проблеми належить німецькій класичній філософії.
Вітчизняними науковцями філософія освіти нині цілком справедливо розглядається як галузь філософського пізнання та знання, спрямована на дослідження сфери освіти і виховання як умов та процесів самовідтворення соціокультурної основи суспільства у світоглядному, методологічному, епістемологічному, аксіологічному аспектах. Через застосування фундаментальних філософських принципів теоретичні та практичні принципи педагогіки, освітньо-виховні цілі та ідеали набувають конкретно-історичного соціально-культурного змісту та виміру, функціонують як методи проектування і створення нових освітніх інституцій і систем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ВИМІРИ САМОСВІДОМОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок