Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИШКІЛ ТА ВИХОВНА РОБОТА В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКАХ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І9І7 - І920 років

ВИШКІЛ ТА ВИХОВНА РОБОТА В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКАХ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І9І7 - І920 років

Назва:
ВИШКІЛ ТА ВИХОВНА РОБОТА В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКАХ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І9І7 - І920 років
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,46 KB
Завантажень:
172
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
УДК 355.5:947.7
КРИВИЗЮК Леонід Петрович
ВИШКІЛ ТА ВИХОВНА РОБОТА
В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКАХ ПЕРІОДУ
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І9І7 - І920 років
Спеціальність: 20.02.22 – військова історія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України, науки і техніки Інституту гуманітарної освіти Національного університету "Львівська політехніка".
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Катиренчук Борис Антонович, начальник Військового інституту при Національному університеті “Львівська політехніка”.
Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович, завідувач кафедри Національного університету “Острозька академія”,
кандидат історичних наук, доцент Якимович Богдан Зіновійович, директор наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Ів. Франка
Провідна установа – Національна академія оборони України, кафедра історії війн та воєнного мистецтва (м. Київ).
Захист відбудеться 18 травня 2001р., о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.052.15 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: м.Львів-13, вул. С.Бандери, І2, корп. 4, ауд. 204.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: м.Львів-13, вул.Професорська, 1
Автореферат розісланий 17 квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
К 35.052.15 доц.Гусєв В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Процес розбудови та реформу-вання Збройних сил України на сучасному етапі їх розвитку законо-мірно викликає інтерес до вивчення вітчизняного історичного досвіду, пошуку певних аналогій, котрі можна було б використати при вирі-шенні сучасних актуальних завдань, особливо вишколу та виховання армійського особового складу. Безпосереднє відношення до з’ясування цього питання має період визвольних змагань 1917 – 1920 років, в ході яких відродження національних Зброй-них сил стало одним із вирішальних чинників боротьби за відновлен-ня державності України.
Серед найвідповідальніших завдань, що постали у той час перед керівництвом молодої Української держави, була організація захисту її суверенітету. Його гарантом могла виступити лише добре озброєна, вишколена, морально стійка армія. Якщо матеріально-технічне забезпечення армії здійснювалось без над-мірних зусиль, адже після краху Російської та Австро-Угорської ім-перій українська армія успадкувала від них достатню кількість вій-ськового спорядження, то підготовка висококваліфікованих та патрі-отично налаштованих військових кадрів була справою тривалого часу і вимагала мирної обстановки. Але ледве здобувши суверенітет, країна впродовж трьох років з кінця 1917 по 1920 рік змушена була вести безперервну збройну боротьбу проти аг-ресорів - більшовиків та білогвардійців на сході та Польщі на заході. На чільне місце висунувся фактор ідейного вихован-ня армії, прищеплення кожному її воякові почуття відповідальності за оборону та безпеку своєї Батьківщини.
Глибоке та всебічне вивчення проблеми становлення вишкільно-виховної роботи в українських військах періоду 1917 – 1920 років нині має важливе наукове і суспільно-політичне значення, бо сприяє об’-єктивному висвітленню періоду в історії України, пов’язаного з відродженням національної військової традиції та українського війсь-кового будівництва, його місця та ролі у боротьбі українців за не-залежність, дає можливість з’ясувати місце армії у системі багатопартійного суспільства, методи та засоби, за допомогою яких можна виховувати національні Збройні сили в дусі відданості дер-жаві, забезпечувати високий фаховий рівень їх підготовки.
Оскільки дисертаційна проблема у вітчизняній історіографії вивчена недостатньо, то її дослідження є актуальним і потребує грунтовної розробки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВИШКІЛ ТА ВИХОВНА РОБОТА В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКАХ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І9І7 - І920 років

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок