Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ УМІНЬ І НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ (на матеріалі уроків російської мови у 7-х класах)

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ УМІНЬ І НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ (на матеріалі уроків російської мови у 7-х класах)

Назва:
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ УМІНЬ І НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ (на матеріалі уроків російської мови у 7-х класах)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,35 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СЕРЬОГІНА Ірина Юріївна
УДК 371.26+37.041+37.032
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
УМІНЬ І НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
(на матеріалі уроків російської мови у 7-х класах)
13.00.09 – теорія навчання
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Кривий Ріг – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Криворізькому державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
БУРЯК Володимир Костянтинович,
Криворізький державний педагогічний університет,
ректор, завідувач кафедри психології та педагогічних технологій
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
ЄВДОКИМОВ Віктор Іванович,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, перший проректор
кандидат педагогічних наук, доцент
ГОЛІВЕР Надія Олексіївна,
Криворізький технічний університет,
завідувач кафедри іноземних мов
Захист відбудеться “06” травня 2008 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті (50086, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету (50086, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54).
Автореферат розіслано “04” квітня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г. Б. Штельмах


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти особлива увага приділяється формуванню особистості як найвищої соціальної цінності. Педагогічна наука надає перевагу тим формам і методам навчання і виховання, які допомагають врахувати інтереси, запити і цінності учня як активного суб’єкта цілісного навчального процесу. Ось чому концепція Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), цільова комплексна програма “Вчитель” та інші державні нормативні документи передбачають становлення особистості з високим інтелектуальним потенціалом, здатної вчитися і працювати в умовах постійного розширення інформаційного простору на засадах комп’ютеризації. Реалізація цього стратегічного завдання сучасної освіти значною мірою залежить від того, чи вміють школярі самостійно знаходити, переосмислювати та опрацьовувати інформацію, а також контролювати, коригувати й оцінювати власну навчальну діяльність, здійснювати самоконтроль і саморегуляцію.
Сучасна шкільна методика звертає увагу на засвоєння учнями знань, тоді як причини помилок школярів під час розв’язування навчальних завдань переважно пов’язані не стільки з відсутністю необхідних знань, скільки з невмінням самостійно планувати, контролювати та оцінювати власну діяльність. Важливого значення набуває сьогодні активне включення вчителем у практику роботи новітніх психолого-педагогічних здобутків, які сприяють створенню умов для розвитку індивідуально-особистісних здібностей кожного учня, у тому числі для активізації внутрішніх механізмів саморегуляції та самоорганізації. Разом з тим практика роботи школи свідчить, що вчителі не приділяють належної уваги процесу організації самоконтролю як одному з компонентів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Це можна пояснити недостатньою розробкою питань теорії і практики самоконтролю учнів у процесі навчання. Однак сучасні теорії навчально-пізнавальної діяльності акцентують увагу на необхідності формування самоконтролю як складового компонента учіння.
Загальним проблемам контролю і самоконтролю навчальної діяльності присвячено чимало досліджень філософів, психологів, педагогів. Вивчення й аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що різні підходи до тлумачення сутності самоконтролю враховують його універсальність і специфіку. Науковці по-різному визначають поняття “самоконтроль”. Так, П. Блонський розглядає його як розумову дію людини; М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ УМІНЬ І НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ (на матеріалі уроків російської мови у 7-х класах)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок