Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТI ГЕМОДИНАМIКИ ПРИ ДИФТЕРIЙНИХ МIОКАРДИТАХ У ДIТЕЙ ТА МОЖЛИВI ПIДХОДИ ДО ЛIКУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТI ГЕМОДИНАМIКИ ПРИ ДИФТЕРIЙНИХ МIОКАРДИТАХ У ДIТЕЙ ТА МОЖЛИВI ПIДХОДИ ДО ЛIКУВАННЯ

Назва:
ОСОБЛИВОСТI ГЕМОДИНАМIКИ ПРИ ДИФТЕРIЙНИХ МIОКАРДИТАХ У ДIТЕЙ ТА МОЖЛИВI ПIДХОДИ ДО ЛIКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,71 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМIЯ ПIСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВIТИ
На правах рукопису
ЮХИМЕНКО ГАЛИНА ГРИГОРIВНА
УДК 616.127-002-02:616.931-07-08-053.2
ОСОБЛИВОСТI ГЕМОДИНАМIКИ ПРИ ДИФТЕРIЙНИХ МIОКАРДИТАХ
У ДIТЕЙ ТА МОЖЛИВI ПIДХОДИ ДО ЛIКУВАННЯ
14.01.10 - педiатрiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харкiв - 2002
Дисертацiя є рукописом.
Робота виконана на кафедрi дитячих iнфекцiйних хвороб Нацiонального медичного унiверситету iм.О.О. Богомольця.
Науковий керiвник - доктор медичних наук, професор
Крамарєв Сергiй Олександрович.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Офiцiйнi опоненти:
доктор медичних наук, професор Ходак Лариса Анатолiївна, Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти МОЗ України, завiдувач кафедри дитячих iнфекцiйних хвороб;
доктор медичних наук, професор Приходько Валентина Семенiвна, Харкiвський державний медичний унiверсите МОЗ України, завiдувач кафедри госпiтальної педiатрiї.
Провiдна установа: Київська медична академiя пiслядипломної освiти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.
Захист вiдбудеться 22.05.2002 р. о 13-30 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.609.02 при Харкiвськiй медичнiй академiї пiслядипломної освiти за адресою: 61176, м.Харкiв-76, вул. Корчагiнцiв, 58.
З дисертацiєю можна ознайомитись в бiблiотецi Харкiвської медичної академiї пiслядипломної освiти.
Автореферат розiсланий 18.04.2002 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент В.М. Савво
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Широке проведення iмунiзацiї проти дифтерiї в нашiй країнi безперечно сприяло значному зниженню захворюваностi на цю iнфекцiю, але не призвело до повної її лiквiдацiї. Високим залишається показник летальностi при дифтерiї у дiтей, який в 1998-2000 рр. становив близько 5-10% (С.О.Крамарєв, 1999,2000).
Останнiм часом спостерiгається тенденцiя до зростання питомої ваги щеплених осiб серед хворих на дифтерiю дiтей, домiнування легкої, локалiзованої форми дифтерiї ротоглотки та частий розвиток ускладнень з боку серцево-судинної системи (М.А. Величко,1990; Ж.І. Возiанова, 1996; В.В. Iванова i спiвавт., 1995; Л.М. Чудна i спiвавт., 1995; О.Н. Хохлова і спiвавт., 1998).
Змiни в мiокардi, за даними J.P. Harnicsh (1993), спостерiгаються у 2/3 хворих на дифтерiю, але клiнiчно виявляються лише у 10%. Дифтерiйний мiокардит був i залишається основною причиною летальних наслiдкiв при цiй iнфекцiї (Н.Г. Волкотруб i спiвавт. 1988; А.С. Воробьев і спiвавт., 1996; Л.І. Коц i спiвавт., 1991). Летальнi наслiдки у хворих на дифтерiю, ускладнену мiокардитом відмічались у 17-19%, тодi як у хворих без мiокардиту - у 6-8% (Г.Г. Абакумов i спiвавт., 1991; С.О. Крамарєв i спiвавт., 1993; О.Д. Романишин i спiавт., 1993; L.L. Campelo et al., 1990).
Відомо, що змiни в серцi при дифтерiї пов'язанi з пошкодженням дифтерiйним токсином кардiомiоцитiв, провiдникової системи серця та розвитком аутоiмунних процесiв у мiокардi, порушенням регуляцiї серцевої дiяльностi (Мусабаєв И.К. i спiвавт., 1982; Воробьев А.С. i спiвавт., 1996; Горохова С.Г. i спiвавт., 1998; Корецька-Шостакович Л.Р. i спiвавт., 1998).
Однак нині в лiтературi зустрiчаються суперечливi данi про частоту та строки розвитку мiокардиту при дифтерiйнiй iнфекцiї, є лише поодинокi дослідження, присвяченi порушенням у системi гемодинамiки при неускладненiй дифтерiї та дифтерiйному мiокардитi у дорослих (К.М. Амосова, О.К. Дуда, 1998; С.Г. Горохова і співавт. 1998; О.Ф. Лукушкина і співавт., 1997; Н.Д. Ющук і співавт., 1999; B.A. Stockins et al., 1994). Крiм того, не розроблена єдина тактика пiдходiв до лiкування дітей, хворих на дифтерiйний мiокардит у дiтей рiзного ступеня тяжкостi.
Наведені дані дозволили вибрати напрям роботи, в якiй передбачалося вивчити стан центральної гемодинамiки при рiзних формах дифтерiйної iнфекцiї у дiтей, що дасть можливiсть покращити ранню дiагностику уражень серцево-судинної системи при нiй та рацiонально призначити диференцiйоване патогенетичне лiкування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТI ГЕМОДИНАМIКИ ПРИ ДИФТЕРIЙНИХ МIОКАРДИТАХ У ДIТЕЙ ТА МОЖЛИВI ПIДХОДИ ДО ЛIКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок