Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХVІІІ СТОЛІТТЯ)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХVІІІ СТОЛІТТЯ)

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХVІІІ СТОЛІТТЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,94 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
САКСОНОВ ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ
УДК 340. 15: 94 (477) „17”
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
(ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХVІІІ СТОЛІТТЯ)
12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
ЯРМИШ Олександр Назарович,
Національний університет внутрішніх справ, ректор
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ТИМОЩУК Олександр Валентинович,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, декан юридичного факультету;
кандидат юридичних наук
САМОЙЛЕНКО Олена Олександрівна,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, старший науковий співробітник
відділу історико-правових досліджень
Провідна установа: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн, Міністерство освіти і науки України (м. Харків).
Захист відбудеться “9” липня 2004 року о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.03 у Національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр-т. 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий “ 9 ” червня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Генезис державності суверенної та незалежної України на сучасному етапі нерозривно пов’язаний з формуванням її фіскальної політики, що виявляється у регулюванні бюджетних доходів та видатків і виступає одним з основних факторів стабілізації соціально-економічного розвитку країни. Головну роль у здійсненні цього відіграють завдання створення найбільш оптимальних юридичних основ та адекватних управлінських засад функціонування національної фіскальної системи. Особливої актуальності для належного організаційно-правового забезпечення цих процесів в Україні набуває потреба наукового узагальнення відповідного історичного досвіду на її теренах у часи складних суспільно-політичних трансформацій.
Одним із таких періодів історії України є остання третина ХVІІІ ст. Більшість українських земель на той час увійшла до складу Російської імперії, однак і вони суттєво різнилися між собою. Регіоном, що мав особливий статус, була Південна Україна, за якою закріпилася назва Новоросія. Територія краю сформувалася в процесі активного наступу російського абсолютизму, під час якого відбувалося й адміністративне визначення цього району. Для закріплення успіхів, одержаних у результаті проведених військових кампаній, перед урядом Росії передусім постало завдання створення на землях Південної України інфраструктури, яка б забезпечувала реалізацію імперських амбіцій та планів у регіоні. Зважаючи на те, що ця територія являла собою майже незаселені степові пустощі, колонізаційна та фіскальна політика на півдні пов’язувалися в єдиний вузол проблем. У ситуації, коли ставало неможливим термінове проведення колонізації приєднаних земель адміністративно-силовими методами, особливого значення набула потреба створення специфічних умов розвитку цього району, які б мали приваблювати до нього переселенців та притягувати капітали. Ймовірно, що такі заходи повинні були відбиватися у встановленні особливих соціально-економічних прав для мешканців Новоросійського краю і виявлятись у відповідному організаційно-правовому забезпеченні сприятливої фіскальної політики Росії стосовно населення Південної України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Цільової комплексної програми НАН України „Актуальні проблеми національного державотворення”, Наказу МВС України № 635 від 30.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХVІІІ СТОЛІТТЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок