Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,06 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Котух Наталія Віталіївна
 
УДК 371. 13:373.3:[316.286]
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Кіровоград – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Хомич Лідія Олексіївна,
завідувач кафедри соціальної педагогіки і
педагогіки початкового навчання
Полтавського державного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Вашуленко Микола Самійлович, ,
академік АПН України, головний науковий співробітник
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки АПН України
кандидат педагогічних наук, доцент,
Москаленко Алла Миколаївна,
доцент кафедри педагогіки
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа:
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
кафедра педагогіки та методики початкового навчання
Міністерство освіти і науки України, м.Вінниця
Захист відбудеться 06 жовтня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул.. Шевченка, 1, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул.. Шевченка, 1).
Автореферат: розісланий ___ _вересня 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Довга Т.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. У сучасному динамічному українському суспільстві комунікація як найважливіший засіб обміну інформацією посідає особливе місце, еволюціонує від суто теоретичного наукового поняття, від ритуального складника суспільного життя до суттєвого соціального параметра й домінуючого особистісного чинника. Тенденції гуманітарної політики та культури ставлять нові вимоги до мовленнєвої освіти, що визначаються як основною функцією мови – бути засобом спілкування, пізнання, порозуміння, так і суспільним замовленням – сформувати соціально активну україномовну мовленнєву особистість. Такий підхід об’єктивно актуалізує й аргументує проблему фахової підготовки майбутніх учителів загальноосвітньої школи І ступеня до реалізації завдання формування комунікативних умінь школярів як умови успішної їх соціалізації, самореалізації, самоствердження.
Вихідні положення дослідження щодо оновлення змісту педагогічної освіти в Україні ґрунтуються на засадах Конституції України, Закону України „Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті, Державної національної програми „Освіта” (Україна XXI століття), цільової комплексної програми „Вчитель”, „Концепції педагогічної освіти”.
Пошук шляхів вирішення проблеми професійної підготовки вчителя до формування мовленнєвої особистості пов’язаний із дослідженням комплексу питань у педагогіці, психології, методиці навчання української мови, з-поміж яких:
- вивчення закономірностей, сутності, функцій, структури, механізму спілкування (Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андреєва, О.О. Бодальов, Л.П. Буєва, Л.С. Виготський, А.Б. Добрович, М.С. Каган, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Паригін, Є.І. Рогов, В.А. Семиченко);
- визначення основних закономірностей розвитку мовлення (Г.О. Балл, М.І. Жинкін, І.О. Зимня, Г.С. Костюк, М.І. Лісіна, О.О. Леонтьєв, А.К. Маркова, С.Л. Рубінштейн, І.О. Синиця, Т.М. Ушакова);
- розробка лінгводидактичних засад мовного компонента загальноосвітньої підготовки учнів (В.І. Бадер, М.С. Вашуленко, М.М. Наумчук, К.М. Плиско, Л.В. Скуратівський, Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок