Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Назва:
облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,96 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЛАСОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК: 657.432
облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Рассулова Надія Василівна,
Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського,
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Шевчук Володимир Олександрович,
Державна академія статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України,
проректор з навчально-методичної роботи
кандидат економічних наук, доцент
Гуцаленко Любов Василівна,
Вінницький державний аграрний університет,
завідувач кафедри професійно-гуманітарної підготовки з обліку та аудиту
Провідна установа – Житомирський державний технологічний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра бухгалтерського обліку і контролю, м. Житомир
Захист відбудеться “24” березня 2005 р. о 12 годині на засiданні спеціалiзованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ–41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у біблiотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ–41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 4, аудиторія 41
Автореферат розісланий “15” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ринкові умови господарювання вимагають приве-дення до дії факторів, які здійснюють безпосередній вплив на ефективність управління. Вирішенню цієї проблеми сприяє раціоналізація інформаційного забезпечення. Збі-льшення обсягів та різновидів інформації зумовлює система суспільно-господарсь-ких відносин і, зокрема, фінансових відносин на рівні держави і на рівні суб’єктів господарської діяльності.
Фінансове середовище зумовлює функціонування та взаємодіє з системою розрахунків, яка опосередковує фінансово-господарську діяльність. Розрахунки, маючи постійно діючий, динамічний характер, потребують певних управлінських впливів, що виробляються в системі фінансового менеджменту на основі переробки чисельних потоків різноманітної економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності якої належить обліковій інформації.
Такі важливі фінансові показники як платоспроможність та ліквідність обчис-люються, виходячи з облікових даних про заборгованість за розрахунками та харак-теризують фінансовий стан кожного окремого підприємства, і держави взагалі, впливають на рівень їхньої інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, за-гальної рентабельності діяльності. В Україні такий стан не можна назвати позитив-ним: оборотні кошти не іммобілізовані в запасах товарно-матеріальних цінностей, а зосереджені майже на 70% в дебіторській заборгованості, також в структурі пасиву балансу половина джерел є залученими. З цього можна дійти висновку, що незабез-печеність підприємств власними оборотними коштами викликана недоліками в управлінні заборгованістю, як дебіторською, так і кредиторською. Крім того, стати-стичні дані свідчать про те, що ця заборгованість характеризується, в свою чергу, достатньо високим рівнем питомої ваги простроченої заборгованості. Тобто в Україні продовжується криза неплатежів між підприємствами як за внутрішніми, так і за зовнішніми розрахунками, несвоєчасні надходження до бюджету та позабюдже-тних фондів, за іншими операціями. Подолати такий стан можна за умов впрова-дження на підприємствах ефективної системи управління фінансами і, зокрема, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. Існує також проблема, пов’язана із вірогідністю, об’єктивністю та ступенем довіри до даних бухгалтерсь-кого обліку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок