Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1921-1939 рр.)

УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1921-1939 рр.)

Назва:
УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1921-1939 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,58 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
ШМІЛО ОКСАНА ПЕТРІВНА
УДК 94:334.732:636.034 (477.83/.86) “363”
УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ
ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ
(1921-1939 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі українознавства Тернопільського дер-жав-ного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Матейко Роман Михайлович,Тернопільський державний економічний університет,
доцент кафедри українознавства
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Гелей Степан Дмитрович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри історії і і політології
кандидат історичних наук, професор
Кучерепа Микола Михайлович,
Волинський державний університет
імені Лесі Українки,
професор кафедри новітньої історії України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 14 червня 2006 р. о 13 годині на засіданні спеціа-лізованої вченої ради К .051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 221).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79605, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 12 травня 2006 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Сухий О. М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Кооперативний рух у Галичині, що розгорнувся в останній третині ХІХ ст. й набув масового характеру в міжвоєнний період, став широким соціальним явищем, значення якого для процесів націотворення та самоорганізації українського суспільства досі не знайшло належної оцінки. Саме розвиток сільськогосподарської кооперації став одним із важливих чинників господарського й національного відродження краю. Серед усіх секторів кооперації Галичини найбільш динамічно розвивалася молочарська кооперація, яка зародилася ще перед Першою світовою війною й інтенсивно нарощувала свої потужності в міжвоєнний період. Окреслена проб-лема дотепер не була предметом спеціального історичного дослідження. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії, при вивченні суспільно-по-літичних та національно-культурних процесів у Галичині впродовж 20–30-х рр. ХХ ст. увага зверталася на діяльність кооперації, але детальне дослідження української молочарської кооперації на чолі з “Маслосоюзом” не проводилося. Всебічне й об’єктивне дослідження історії української молочарської кооперації в Галичині набуває сьогодні важливого науково-теоретичного значення з огляду на необхідність відтворення цілісної наукової картини кооперативного життя краю досліджуваного періоду.
У здійсненні сучасних економічних реформ цінним є досвід роботи кооператорів міжвоєнного часу. Вивчення досвіду діяльності українських молочарських кооперативів дасть змогу виважено використовувати його для розвитку соціально-економічного життя сучасного суспільства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою наукової-дослідницької теми: “Історичні та економіч-ні проблеми розвитку української спільноти у ХХ столітті”, яка розробляється кафедрою українознавства Тернопільського державного економічного університету.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у визначенні місця та ролі української молочарської кооперації в соціально-економічному житті Галичини 1921–1939 рр.
Реалізація поставленої мети передбачає дослідження таких складових:
· суспільно-політичної ситуації в обстановці якої відбувався розвиток українських кооперативних об’єднань;
· передумов становлення українського молочарства;
· структури та етапів організаційного розвитку “Маслосоюзу”;
· господарської і торговельної діяльності українського кооперативного молочарства;
· еволюції взаємин “Маслосоюзу” з національними громадськими організаціями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1921-1939 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок