Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби

Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби

Назва:
Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,86 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Васильєва Майя Борисівна
УДК : 821.161.2-32„18/19”(043.3)
Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть:
розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією
як провідною рисою художнього мислення доби
Спеціальність 10.01.01 – українська література
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса – 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Пащенко Микола Васильович,
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова, доцент кафедри теорії літератури та компаративістики.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Гуляк Анатолій Борисович,
Київський національний університет
ім. Т.Г.Шевченка, професор кафедри української літератури XX століття;
кандидат філологічних наук, доцент
Колісниченко Анатолій Іларіонович,
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова, доцент кафедри української літератури.
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
кафедра історії української літератури, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться 24 червня 2004 року о 13 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розіслано “20” травня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | Черноіваненко Є.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Українська модерна новела к.ХІХ – поч.ХХ ст. стала якісно новим етапом розвитку вітчизняної літератури. Репрезентуючи кардинальні зміни у способах відображення дійсності, демонструючи становлення окремої, складної і динамічної жанрово-стильової системи, вона продовжує викликати особливе зацікавлення у літературознавців. Вивчення новелістики означеного періоду має свою тривалу історію. Започатковане у статтях І.Франка (автор першим вказав на риси жанрового і стильового новаторства письменників “нової генерації”), розвинуте на поч.ХХ ст. в монографії С.Єфремова (в ході аналізу набутків українського письменства від найдавніших часів до поч.ХХ ст. поокремо оцінено творчість М.Коцюбинського, Л.Яновської, Г.Григоренка, М.Левицького, В.Леонтовича, О.Кобилянської, М.Яцкова, В.Стефаника, А. Крушельницького) бачення важливішого з етапів розвитку вітчизняної літератури знайшло глибоку й різноаспектну характеристику в працях сучасного періоду. Зокрема, вагомий внесок у вивчення новелістики зламу століть здійснено І.Денисюком та В.Фащенком. В центрі уваги дослідників виявилися питання оновлення новели к.ХІХ – поч.ХХ ст.: поглиблення психологізації малої прози означеного періоду; зміна деяких жанрових особливостей малих епічних форм; диференціація в межах новелістичного жанру; використання літературою засобів образотворення з інших видів мистецтв. Окрім того, праці В.Фащенка збагатили теорію новели розробкою питань мікро- і макроструктури новелістичної композиції, в свою чергу І.Денисюк зосередився на жанрово-структурних типах новели, виявленні стильових домінант творчості ряду новелістів.
Інша значуща ознака новели к.ХІХ – поч.ХХ ст. – модерність - в 90-х рр. ХХ ст. стала предметом спеціальних досліджень В.Агеєвої, Ю. Кузнецова, Т.Гундорової, С.Павличко. Порівняно з літературознавчими працями радянського періоду, для яких характерними були вульгарно-соціологічні нашарування, дослідження названих авторів репрезентували якісно новий погляд на модернізм, в основу якого лягли філософсько-естетичні принципи пізнання світу.
Водночас сучасна літературознавча практика засвідчує невпинне зростання інтересу до метафори. Дослідження метафори, започатковані у вітчизняному літературознавстві в 60-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок